– Publikum er ofte svært overrasket over at dette faktisk skjer. Jeg har fått reaksjoner som «jeg trodde slikt bare skjedde på film», forteller Beathe Frostad.

Sammen med Astrid Elise Sætherøy står hun bak et av årets mange arrangementer på Kvinnefestivalen. Forestillingen «Valgt det» handler om mennesker som handelsvare, og er basert på virkelige hendelser og intervjuer med sexslaver i Norge, hovedsakelig fra det østeuropeiske og nigerianske miljøet.

En av hovedfortellingene er faktisk fra tingretten i Bergen, forteller skaperen av forestillingen til BA.

– Menneskehandel er et komplekst problem. Norge er et rikt land hvor arbeidskraften er dyr. Dette gjør Norge lukrativt når det kommer til å utnytte mennesker, sier Frostad til BA.

Frostad tror forestillingen kan være en viktig vekker, og opplever at det er manglende kunnskap om temaet. Hun ble selv ble rystet da hun forsto omfanget av menneskehandel.

– Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen og vi lærte om slavehandelen. Den gang var jeg så stolt og glad over at slavehandel ikke finnes mer, at vi hadde kommet lenger i verden enn som så. I senere tid har jeg jo forstått at dette er det stikk motsatte av sannheten. Det har aldri vært flere slaver enn det er i dag.

Les også: 25-åring dømt til fem års fengsel for menneskehandel

Det er første gang "Valgt det" spilles på Kvinnefestivalen, men Frostad og Sætherøy har arbeidet med tematikken lenge. Forestillingen hadde premiere i 2016 og de har siden den gang turnert rundt med den på ulike scener og skoler.

– Forestillingen er dessverre ikke mindre aktuell nå enn den var i 2016. Tvert imot, sier Frostad til BA.

Viktig påminner

Tirsdag åpner Kvinnefestivalen 2022 på Bergen Offentlige Bibliotek. Årets program har 37 programposter, alt fra standup og teater til debatter og Zumba-dans.

– Festivalen er en glimrende sjanse til å feire hva vi har fått til i likestillingskampen, så langt. Samtidig håper jeg festivalen vil minne oss på at vi ikke må «hvile på laurbærene». Ting kan endre seg fort, og over hele verden får kvinner nå innskrenket rettighetene sine. Bare se til Polen med sin strenge abortlov, sier festivalkoordinator Amanda Sundby Hoff (29) til BA.

På programmet finner man blant annet standup av komiker Sigrid Bonde Tusvik, zumba-timer med danseinstruktør Glinller Strauss og litterær lunsj om poplåter som har vært sentrale for den feministiske bevegelsen.

– Unikt initiativ

Byråd Katrine Nødtvedt (MDG) mener det er stadig aktuelt med likestillingskamp.

– Vi vet at kvinner og marginaliserte grupper er særlig utsatt i krisetider. Under pandemien har vold i nære relasjoner økt. Klimakrisen og situasjonen i Ukraina vil føre mange flere mennesker på flukt. Kvinner i fluktsituasjoner blir ekstra sårbare for vold og overgrep.

På selve kvinnedagen ønsker byråden å fokusere på internasjonal solidaritet. Nødtvedt mener også at likestillingskampen i Norge har en vei å gå.

– Kvinner som er skeive, har flerkulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller som lider av ulike sykdommer er ekstra sårbare grupper. Jeg håper Kvinnefestivalen i Bergen kan være med på å løfte frem historiene til disse kvinnene.