Dermed opprettholder lagmannsretten dommen fra Bergen tingrett i april i fjor. Mannen anket dommen over bevisbedømmelsen, straffutmålingen og oppreisning på 125.000 kroner til hver av de to mennene han angrep med kniv i en leilighet i Bergen sentrum.

Til forskjell fra tingretten, kom lagmannsretten til at 150.000 kroner var en passende oppreisning til hver av de to han angrep. I tillegg må han nå også betale nær 50.000 kroner til en av dem i erstatning for lidt tap og fremtidige utgifter.

Et mindretall bestående av en meddommer mente at straffen burde settes til fengsel i seks år med bakgrunn i tiltaltes evnenivå og oppvekst.