Landås skole sto ferdig i 2016. Nå slaktes den av kommunen.

Landås skole kostet 165 millioner kroner da den sto klar for snart fire år siden. Kommunen avdekket 15 avvik da de nylig hadde tilsyn.