Landet med de små forskjellene kan vi glemme

Av

Norge anno 2021 forfaller til å bli et klassesamfunn vi ikke har sett maken til siden tidlig i forrige århundre.