Kanelsnurren tar over 75 prosent av aksjene i Lie-Nielsen, og dermed deres butikker i Bergen, skrev BA i mars.

De siste årene, før salget, har det skjedd store endringer i det 114 år gamle Lie-Nielsen-selskapet.

Bedriften har flyttet til nye produksjonslokaler på Kokstad og har lagt ned noen butikker. Senest ved utgangen av mars la Lie Nielsen ned utsalget i Strandgaten.

I ettertid har BA vært i kontakt med en rekke kilder som mener staben i Strandgaten gikk for lut og kaldt vann forut for nedleggelsen.

Stamkunder passet kafeen

Philip Butenschøn (20) forteller om lange alenevakter, uten mulighet for å kunne ta pauser, eller gå på toalettet.

– Jeg jobbet for det meste helt alene. Det var mye press på oss ansatte, og det var mye kunder i kafeen, sier Butenschøn.

Han beskriver opplevelsen av å jobbe for Lie Nielsen som kaotisk, og slitsom.

– Det var mye som ikke var på plass. Hvis du var syk, måtte du selv finne noen som kunne ta over vakten din. Jeg hadde vært i nærkontakt med noen som fikk korona, og derfor dro jeg for å ta en test. Der sa de at jeg måtte bli hjemme, mens jeg ventet på svar. Jeg måtte selv finne noen som kunne jobbe for meg.

Etter å ha jobbet i butikken i Christian Michelsens gate i en måneds tid, fikk Butenschøn i fjor høst tilbud om faste vakter i Strandgaten. Første mars 2022 sluttet han.

BA har snakket med stamkunder som forteller at de flere ganger har passet på kafeen for ansatte som var alene på jobb.

Til sammenligning har det ofte vært tre eller fire ansatte på jobb om gangen i Lie-Nielsen-butikken i Christian Michelsens gate.

– Tungt både fysisk og mentalt

Susanne Isabella Isdahl (35) jobbet i Lie Nielsen-butikken i Strandgaten det siste halve året avdelingen eksisterte.

– Det var slitsomt med så mye alenearbeid. Og sårbart. Jeg var stresset på jobb. Eller nei, det er en underdrivelse. Det var tungt både fysisk og mentalt. Hyggelige faste kunder var den eneste grunnen til at jeg orket å gå på jobb, sier Isdahl.

– Jeg unner ingen andre å oppleve dette, sier hun videre om arbeidssituasjonen hun sto i.

I likhet med Butenschøn og andre tidligere ansatte BA har snakket med, synes hun det var ekstra ille å være alene på jobb på travle dager.

– Da var det jo umulig å ta pause.

Da Strandgaten-avdelingen ble lagt ned, fikk hun ikke tilbud om å fortsette ved et annet utsalg. I stedet ble hun sagt opp.

– Jeg synes selv at jeg har gjort en knalljobb. Jeg har stått på pinne.

I tillegg til å kritisere hvordan hun og kollegene ble behandlet, er hun misfornøyd med måten arbeidsforholdet ble avsluttet på.

– Hva skal vi gjøre da?

BA kontaktet Lie Nielsen-eier og mangeårig leder, Bernt Lie-Nielsen, for å la ham svare på kritikken.

– Hvorfor var driften i Strandgaten basert på et høyt antall alenevakter?

– Det var ikke grunnlag eller omsetning for noe annet. Det var usedvanlig dårlige resultater på den avdelingen. Med den småbemanning som var, var butikken likevel på topp i personalkostnader målt mot omsetning. Derfor ble den lagt ned, svarte 75-åringen.

– Hvordan kan dere forsvare at stamkunder ved en rekke tilfeller måtte stå vakt slik at ansatte som var alene på jobb kunne gå på toalettet?

– Helt utrolig. Har ikke hørt om det. Må enten låse døren i det øyeblikket…

Telefonsamtalen blir brutt, så BA ringer opp igjen.

– Hvis kunder befinner seg i lokalet er det vel ikke bare å låse døren?

– Hva skal vi gjøre da, responderer Bernt Lie-Nielsen på BAs spørsmål.

Så bryter datteren Anne-Sofie Lie-Nielsen (31) inn i samtalen. Hun avviser at driften har vært basert på mange alenevakter.

– Det er ikke riktig, sier hun.

– Alenevaktene kan fremstå som brudd på arbeidsmiljølovens regler om pauser, hva vil dere si til dette?

– De har vært alene på jobb en halv dag. Folk står i butikk på kjøpesenter alene på formiddager. Butikken ved tinghuset kan støtte på ved behov for hjelp. Det har ikke vært noen klager. Overhodet ikke kjent for oss, svarer Anne-Sofie Lie-Nielsen.

Ifølge henne har vaktlistene lagt opp til at én ansatt har åpnet butikken i Strandgaten og at to ansatte har vært på jobb midt på dagen.

På spørsmål om hvilken rolle hun har hatt i Lie Nielsen, oppgir 31-åringen at hun er med i administrasjonen.

– Ved sykdom eller korona-relatert fravær måtte ansatte selv skaffe noen til å ta over vaktene. Hvorfor pålegger dere ansatte et slikt ansvar?

– Absolutt ikke aktuelt. Vi har en egen person ansatt for å ta hånd om dette, svarer Anne-Sofie Lie-Nielsen.

Hun stiller seg undrende til beskyldningene BA presenterer, og bemerker at virksomheten har fått ny eier og at butikken i Strandgaten er lagt ned.

BA rekker ikke stille flere spørsmål før hun avslutter samtalen.

Lie Nielsen beklager på det sterkeste

Etter at BA kontaktet dem på ny, har Anne-Sofie Lie-Nielsen sendt utfyllende kommentarer i en e-post:

– Lie Nielsen har i korona- tiden hatt det veldig tungt økonomisk og det kan tenkes at det da er blitt tatt noen valg for å overleve som for noen utvalgte ansatte har oppleves som vanskelige. Vi beklager dette på det sterkeste. Dette er også en av årsakene til at vi nå har fått med oss Kanelsnurren fra Stavanger som majoritetseiere, nettopp for å også bli mer profesjonelle på drift.

Lie-Nielsens driftsselskap har de siste årene hatt negative resultater. Samlet underskudd for regnskapsårene 2017-2020 er på drøyt 2,5 millioner kroner.

– Når det gjelder dine andre spørsmål dreier det seg om en personalsak som vi ikke har anledning til å kommentere, skriver Anne-Sofie Lie-Nielsen.

Dette er spørsmålene Lie-Nielsen ikke vil svare på:

  • En rekke tidligere ansatte kritiserer ledelsen for ikke å sørge for tilstrekkelig opplæring og for dårlig oppfølging av nytilsatte. Hva vil dere si til dette?
  • Hva er forklaringen på at ventilasjonsanlegget i Strandgaten var avslått i mars, slik at innetemperaturen i Strandgaten var over 30 grader?
  • Hvorfor hadde ikke Strandgaten-utsalget, som har to etasjer og som ofte var tynt bemannet, en ransbryter/alarmknapp bak kassen? Hva slags mulighet hadde ansatte til å kontakte vekter/vaktselskap under alenevakter? Hva tilsier at sikkerheten i Strandgaten var forsvarlig?

BA får heller ikke svar på spørsmål om tillitsvalgt og verneombud i virksomheten.