Mandag slapp SAS nyheten om at 600 nye personer skal ansettes i en opptrappingsplan.

Rundt halvparten vil være piloter og kabinansatte i morselskapet SAS Scandinavia, mens omkring 200 ansatte vil være bakkeansatte på Oslo Lufthavn.

I tillegg skal det ansettes rundt 100 piloter og kabinansatte i det nye datterselskapet SAS Link, som skal være basert ved Bergen lufthavn.

– Det var nytt for oss at SAS Link får base i Bergen. Vi trodde Link skulle komme i København først, men det virker som SAS vil være tidlig ute i Bergen, sier Roger Klokset, leder for Norske SAS-Flygeres Forening (NSF), til BA.

Dette skjer mindre enn to år etter at SAS i april 2020 gikk til oppsigelse av 2200 piloter og kabinansatte i Skandinavia. Av totalt 560 oppsagte piloter i Skandinavia var cirka 200 i Norge.

Hittil har SAS varslet totalt 108 reansettelser fordelt på Danmark, Sverige og Norge, ifølge Klokset.

– Forsøk på fagforeningsknusing

Langt flere oppsagte SAS-piloter bør få tilbud om å vende tilbake til sine tidligere jobber med tilsvarende kollektivavtale i morselskapet, mener fagforeningene.

Men SAS-ledelsen har tilsynelatende andre planer. Den danske fagforeningen, Flyvebranchens Personale Union (FPU) har, ifølge Dagens Næringsliv, inngått avtaler på vegne av fremtidige ansatte i nye datterselskaper i SAS.

– Vi mener det som skjer bryter med inngåtte avtaler, både med hensyn til gjeninntredelsesretten til våre oppsagte piloter og eksisterende overenskomster, sier Klokset.

– Har dere fått vite hvem SAS vil ansette i Bergen?

– Vi har fått beskjed om at de har tegnet en tom tariffavtale uten ansatte med FPU i Danmark og skal ansette nye fra eksternt hold. Det er ikke lagt opp til gjeninntredelser. Vi er helt tydelig på at det er brudd på gjeninntredelsesretten. Fra pilotforeningens side, ser vi på dette som våre jobber. For dette er SAS-fly som skal fly på SAS-ruter, svarer Klokset.

Han mistenker at hensikten er et forsøk på fagforeningsknusing for å spare kostnader.

– Her skal interne datterselskaper konkurrere om de samme jobbene. Det vil skape et internt marked der jobbene går til billigste tilbyder. I en slik konkurransesituasjon blir det en ulempe for våre ansatte som er høyt på lønnstrinnstigen grunnet lang ansiennitet. Når du starter nye selskaper, starter alle på bunn i stedet.

Konsekvensen kan bli at piloter med lang fartstid og gode vilkår kan få redusert jobbsikkerhet i tiden som kommer, utdyper han.

Vurderer søksmål

– Det grepet her fra SAS-ledelsen er grovt, oppsiktsvekkende og umusikalsk. Vi har aldri sett maken. En samlet fagbevegelse i Norge vil stå sterkt imot dette. Vi kan bare ikke akseptere slik fremferd, sier Klokset.

– Pandemien har påviselig rammet SAS hardt økonomisk, så en del grep er vel selskapet tvunget til å gjøre?

– Vi har forståelse for at SAS må tilpasse seg i en tøff situasjon, men det må skje innenfor rammene av et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til dialog og håper å påvirke ledelsen i SAS til å komme til fornuft, at vi sammen kan finne en vei ut av dette uføret her.

– Hvilke løsninger har dere til hvordan SAS heller kan effektivisere driften?

– Pilotforeningene har gjennomført samtaler med SAS i desember, hvor vi kom med konkrete forslag til endringer i våre avtaler som etter vårt syn ville tilfredsstille SAS sine behov for effektiviseringer, blant annet gjennom økt produktivitet og større sesongtilpasning.

– Forutsetningen var naturligvis at SAS skulle forholde seg til våre avtaler og gjeninntredelsesretten, og dermed ikke rekruttere nyansatte på de tomme FPU-avtalene. Dette har SAS-ledelsen avvist, som blant annet etableringen i Bergen er et håndfast bevis på.

– Kan det bli søksmål?

– Ja, det kan det. Vi vil bekjempe dette med alle tilgjengelige midler og vurderer ulike juridiske steg. Saken har flere juridiske problemstillinger som kan føres inn både for alminnelig domstol eller arbeidsretten, svarer Klokset.

SAS avviser beskyldningene

SAS avviser Roger Kloksets påstander om brudd på inngåtte avtaler.

– Vi er kjent med at pilotforeningene har en annen oppfatning av saken, men SAS vil gjennomføre endringer i henhold til gjeldende lover og inngåtte skandinaviske kollektivavtaler, sier norgessjef Kjetil Håbjørg i SAS.

– En rekke piloter som ble oppsagt under pandemien, kommer nå tilbake i jobb i SAS Scandinavia som følge av den femårige gjenansettelsesretten. Her har mange tidligere kabinansatte også fått jobb, og i tillegg kan både kabinansatte og piloter selvsagt søke på jobb i datterselskapene dersom de ønsker det, sier Håbjørg videre.

De store endringene i hele organisasjonen gjennomføres for å tilpasse seg markedet etter pandemien. Målet er å være konkurransedyktig i et marked med færre forretningsreisende, høyere andel fritidsreisende og økt konkurranse, ifølge SAS.

«Det krever blant annet mindre fly med lavere kostnad og utslipp enn de SAS bruker på noen av innenlandsrutene i dag. Selskapet har derfor etablert SAS Link, som vil åpne base i Bergen med mindre jetfly av typen Embraer E195. Antall fly stasjonert i Bergen avhenger av fremtidig etterspørsel».

– Hvorfor kan ikke alle nyansettelser og produksjon skje i morselskapet SAS Scandinavia i stedet for i nyetablerte SAS Link?

Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre disse etableringene med eksisterende plattform. Det hadde blitt for komplekst og kostbart, svarer Håbjørg.

Han legger til at SAS er veldig glade for igjen å kunne tilby jobber i en bransje som er hardt rammet av pandemien.

– Oppleves som en sklitakling i knehøyde

Klokset og NSF får støtte av Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund.

– Vi er helt klart skeptisk til at det blir inngått avtaler bak ryggen på eksisterende fagforeninger, sier Skatval.

På spørsmål om dette oppleves som en overstegfinte, svarer han:

– Det oppleves heller som en sklitakling i knehøyde.