Streiken så langt har gjort Martin Brunet fortvilet.

Han er styremedlem i Skolenes landsforbund. Der representerer han en del av lærerne som ikke er i streik.

Det er Unio som er i streik. På skolene vil det si de som er medlem av Utdanningsforbundet.

Grunnen til at lærere som ikke er i streik er fortvilet, er ifølge Brunet som følger:

Etaten har gitt beskjed om at skolene kan flytte en lærer sine timer. La oss si for eksempel at en lærer ifølge timeplanen skulle undervist i engelsk i 3. time og i KRLE i 5. time, så kan kommunen flytte engelsktimen til 1. time og KRLE-timen til 2. time for å gjøre dagen mer beleilig.

– Det er frustrerende. Kommunen taper ikke en krone på streiken. Om de i tillegg kan tilpasse dagene, har vi ikke mange virkemidler igjen, sier Brunet og sukker.

– Ikke saklig grunn

– Men det er ikke dere som er i streik. Hvorfor er dere opprørt?

– Det er jo en prinsipiell sak. Og hvis kommunen får gjøre det slik i år, kan det danne presedens for fremtidige streiker. Det går ut over lærernes forhandlingskort på et mer generelt grunnlag enn akkurat i år.

Ifølge fagforeningsmannen har lærere på ulike skoler tatt det opp med rektorer, og blitt avvist rimelig kontant.

– Vi får tilbakemeldinger på at enkelte rektorer har vært ganske ufine i svarene, sier Brunet.

– Når timeplanen er spikret, er det læreren sin arbeidsavtale for året. Skal timer flyttes på utenom den, krever det saklig grunn.

Slike grunner oppstår stadig vekk i løpet av et skoleår – når en lærer blir syk for eksempel.

– Men streik er ikke en saklig grunn. Derfor anser vi dette som streikebryteri. Det er ikke moralsk riktig, sier Brunet.

– Er det ikke noe med at streiken helst ikke skal ramme tredjepart?

– Selvfølgelig, men i skolen er det spesielt fordi vi rammer ikke kommunen i seg selv. De sparer jo penger på at vi streiker. Dermed er den eneste måten å ramme kommunen på å svekke tilbudet som kommunen skal yte.

Les også

Barna betaler prisen for streiken

De som streiker gir tommel opp

Utdanningsforbundet, som altså representerer lærerne som er i streik, har på sin side gitt kommunens praksis sin velsignelse.

Bente Myrtveit, som er leder i Bergen, forklarer at de har tatt stilling til og akseptert at kommunen ordner seg på denne måten.

– Hva synes du om at Skolenes landsforbund tar opp dette?

– Jeg synes det er utfordrende at andre som ikke er i streik problematiserer måten dette blir gjort på.

– Brunet, Utdanningsforbundet synes dette er en grei måte å gjøre det på. Hva tenker du om det?

– Det er ikke bra, og jeg er egentlig ganske forundret over at Utdanningsforbundet synes at streik er en saklig grunn til å endre på arbeidsplanen til lærerne. Slik jeg leser streikeheftet til Utdanningsforbundet, så åpner ikke det for en slik praksis.

– Hva har dere egentlig å slå i bordet med her, når det ikke er dere som streiker engang?

– Ikke så mye. Å snakke med dere er vel en siste utvei. Det er valgår, og jeg vil jo tenke at det kanskje er viktig for Arbeiderpartiet som sitter med skolebyråden i Bergen å gjøre dette på den rette måten.

– KS deler vårt syn

Skoledirektør Marius Arnason Bøe i Bergen kommune forklarer til BA at praksisken er vurdert av kommunen å være innenfor lærernes arbeidstidsavtale.

– KS deler vårt syn. Fra vår side handler det om at elever har rett på undervisning fra de lærerne som ikke er i streik, vi ønsker at elevene får den undervisningen som er mulig å tilrettelegge for. Da er det formålstjenlig at undervisningen for elevene komprimeres slik at de for eksempel ikke må komme på skolen til 2.time, gå hjem og komme tilbake til 5.time for å få undervisning fra lærere som ikke er i streik.

Vil du kommentere påstanden om at dette er vanskelig å ta opp med rektorene?

– Avklaringer knyttet til arbeidstidsavtalen i en streik avklares på konsernnivå. Den enkelte rektor følger de føringene som gis fra byrådsavdeling, etat og lokal beredskapsgruppe for streiken. Vi har stor tro på lokalt samarbeid mellom skolene og de lokalt tillitsvalgte, og er trygg på at partene lokalt følger «spillereglene» for en lønnskonflikt.