Lærerstreiken fortsetter. Mens dette drama utspilles på skoler over det meste av landet, unntatt Oslo – så skjelver deler av det private næringsliv. Hos møbelprodusenten Ekornes AS i Sykkylven, må 70 medarbeidere sies opp fordi etterspørselen etter møbler faller dramatisk som følge av en hardere økonomisk hverdag hjemme og ute.

Les også

Vi vil tilbake på jobb – KS haler ut streiken

Lærerne er offentlig ansatte. De er trygge i jobben - også om møbelsalget svikter. Kommunene går aldri konkurs, de blir i verste fall bare rødlistet og satt under administrasjon. Lærerne vil alltid få sin lønn. Hvorvidt den er god eller skammelig lav, blir en annen diskusjon.

Lærerne måtte ikke som flyverter og hotellarbeidere jakte nye jobber i pandemiårene for å sikre mat på bordet og avdrag på boliglån. Lærerne improviserte og imponerte i pandemiårene, men de slapp å engste seg for permitteringer og oppsigelse. Lønnen kom regelmessig inn. Det blir derfor usannsynlig umusikalsk av lærerne å la tusenvis av elever i stikken straks etter to tunge pandemiår for barna og deres foreldre.

Norsk arbeidsliv bygger på et treparts-samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og landets regjering, uansett hvilken farge den har. De økonomiske rammene i et hovedoppgjør legges i forhandlinger mellom de såkalte frontfagene og arbeidsgiverne. Frontfagene representerer konkurranseutsatte arbeidsplasser. Modellen bygger på et fundament av gjensidig tillit og forståelse for hva som er økonomisk bærekraftig for nasjonen inntil neste tariffrunde.

De tre lærerorganisasjonene har kjørt streik i over 100 dager, og forteller oss jevnlig at streikekassen er stor nok til å fortsette enda en stund. I tirsdagens Debatten på NRK forsøkte streikegeneral Steffen Handal å legge an en myk tone i møte med den rammede tredjepart. Det ble bare et ytterst pinlig forsøk på å vise medfølelse med foreldre som ser passiviteten få feste hos sine barn som sårt savner både undervisning, klassekamerater og sine voksne forbilder i klasserommet.

Streik iverksettes alltid av arbeidstakerne. Derfor har lærerne også anledning til å avblåse streiken uten å rådslå med verken regjering eller Kommunenes Sentralforbund. Litt smarte PR-rådgivere kan vri organisasjonenes «vi-sa-stopp-budskap» til en seiersmarsj for full musikk rett inn i både Dagsnytt 18, Dagsrevyen og eventuelt Debatten. Det er aldri et nederlag å gi seg mens leken er god. Det lærte vi på skolen.

Les også

Stadig færre unge vil bli lærere. Det er ikke så rart