Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget sa i vår nei til kommuneoppgjøret, og det ble dermed streik.

Totalt er 53 medlemmer i Bergen tatt ut per mandag 15. august.

  • Ved Gimle oppveksttun skole har 40 medlemmer i Utdanningsforbundet streiket siden 20. juni.
  • I tillegg er fem av forbundets tillitsvalgte i Bergen omfattet av streiken.
  • Siden 8. juni har tre av medlemmene ved Skolenes landsforbund ved Olsvik barne- og ungdomsskole vært i streik.
  • Fra 15. august er også ti medlemmer i Lektorlaget ved Bergen katedralskole i streik.

Bente Myrtveit er leder for Utdanningsforbundet i Bergen, hvor altså 45 medlemmer er i streik per mandag. Hun sier til BA at streiken blir trappet opp i løpet av uken.

– Vi har ikke fått sendt opptrappingsvarselet ennå, men det kommer denne uken. Jeg kan ikke per i dag si hvor omfattende det blir, og arbeidsgiver vil få beskjed først, sier Myrtveit til BA.

Et uttak skal varsles fire dager før streiken starter.

– Streikeviljen er upåklagelig, sier Myrtveit.

Trapper opp

Skolenes landsforbund tar ut 28 nye medlemmer i streik i Vestland fra mandag i neste uke. Fra før har de tre medlemmer i streik i fylket.

– Det er naturlig med en opptrapping for å vise alvor. Kampviljen er stor. Vi ser det som en fordel at lærerne får gjennomført sine planleggingsdager og hilst på sine elever, før streiken trappes opp. Planleggingsdagene gir grunnlaget for et godt skoleår, sier leder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund til NTB.

Disse tas ut:

  • Slåtthaug videregående skole (fem medlemmer)
  • Os videregående skole (fem medlemmer)
  • Årstad videregående skole (åtte medlemmer)
  • Laksevåg og Bergen maritime videregående skole (fem medlemmer)
  • Austevoll videregående skole (fem medlemmer)

Ingen undervisning

Ved Gimle oppveksttun blir det altså nok en spesiell skolestart. De to siste årene var det pandemien som stakk kjepper i hjulene for en vanlig oppstart av skoleåret, i år er det altså streik.

– Alle våre elever er rammet av streiken i ulik grad. Vi har organisert det slik at alle klassene får komme på skolen i løpet av de tre første dagene, og der alle lærerne i en klasse streiker, tar jeg imot dem, sier rektor Nita Løvestad til BA.

40 av 55 lærere ved skolen er nå i streik. Det fører til at noen elever ikke får undervisning i det hele tatt, mens noen har ett eller et par fag de kan få undervisning i.

– Det er selvsagt sårt for elevene at det er slik, men vi gjør så godt vi kan. Vi flagger for elevene, har dem i fokus, og holder oss innenfor de lover og regler som gjelder, sier Løvestad.

Synnøve Kirkebø er arbeidsplasstillitsvalgt ved Gimle.

– Vi skulle selvsagt mer enn gjerne tatt imot elevene våre i dag, og ingen synes dette er dummere enn vi. Og vi vet at vi har mye arbeid å ta igjen når streiken er over. Men stemningen blant våre medlemmer er god, og vi streiker for en viktig sak, sier Kirkebø til BA.

– Nå er det alvor

Ved Bergen Katedralskole er ti lærere i streik fra mandag. Det er så langt den eneste videregående skolen i Norge som er i streik.

Willem von Erpecom er fylkesleder i Lektorlaget i Vestland og lokal streikeleder ved «Katten». Mandag morgen var han sammen med sine kolleger klar for streik utenfor skolen.

– Det er en ny opplevelse for oss, Norsk lektorlag har ikke hatt streik her tidligere. Men nå er det alvor, og vi streiker fordi vi har hatt en veldig dårlig lønnsutvikling de siste fem-seks årene. Det er veldig uheldig for kvaliteten i skolen at arbeidsgiver ikke er villig til å satse på de mest kvalifiserte lærerne, sier von Erpecom til BA.

Han forteller at stemningen blant de streikende er god.

– Vi har god støtte fra våre kolleger som ikke er i streik. Vi er klar over at dette beklageligvis går ut over elvene, men på sikt vil det ramme dem enda hardere dersom fremtidens lærere ikke har den nødvendige utdanningen, sier han.