Gå til sidens hovedinnhold

Lars Løne anker til lagmannsretten

Artikkelen er over 1 år gammel

Odelskrangelen om gården på Voss fortsetter.

Striden mellom de to Løne-brødrene startet da «smalahovekongen» Ivar Løne (78) døde i fjor.

Spørsmålet er hvem som skal overta Løne-gården på Voss. Geir som driver den i dag, eller storebroren, Lars, som krever odelsrett?

I desember var ikke Bergen tingrett i tvil. Etter å ha behandlet saken, slo dommeren fast at det vil være klart urimelig at eldstemann får overta gården på odel.

«Retten vurderer det slik at Geir er klart best skikket til å drive gården videre», heter det i dommen.

Eldstebrorens advokat slo fast at klienten var skuffet over utfallet, og fredag meldte BT at Lars Løne anker dommen til Gulating lagmannsrett.

Smalahovefabrikken er utskilt som eget aksjeselskap, Ivar Løne AS/ Smalahovetunet, som ikke er direkte berørt av arvestriden.

Smalahove-gårdskrangelen

  • Gulating lagmannsrett har i en fersk dom avgjort at Geir Løne har lovlig rett til å drive Løne-gården på Voss.

  • Brødrene Geir Løne og Lars Løne møttes første gang i Bergen tingrett i november 2019.
  • Saken ble anket av Lars i januar 2020.
  • Den yngste av brødrene driver gården i dag. Den tre år eldre broren, Lars, viste til odelsretten.
  • Striden startet da «smalahovekongen» Ivar Løne (78) døde i 2018.
  • Gården er kjent for å være landets eneste som driver med smalahove-produksjon i full skala.
  • Smalahove-selskapet Ivar Løne AS var ikke en del av rettssaken.
  • Bergen tingrett ga Geir Løne fullt medhold. Retten vektla hans tilknytning og jordbrukserfaring. Lagmannsretten er enig i dette.
  • Åsete er en fortrinnsrett til å få overta odelseiendom, eller eiendom som det kan hevdes odel på, i forbindelse med dødsboskifte.

Kilde: BA/Bergen tingrett