Nav melder at arbeidsløsheten i Vestland fylke nå er nede i 2,1 prosent.

Dette er lavere enn før Covid-19 skapte bråbrems og omfangsrike utfordringer i store deler av norsk arbeidsliv.

7.266 personer er registrerte som helt arbeidsledige i Vestland ved utgangen av oktober, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er like under landsgjennomsnittet.

Tusenvis av ledige stillinger

Tallet på helt ledige har gått ned med 451 personer fra september.

I alle yrkesgrupper er det bedring, og aller mest innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning, ifølge Nav Vestland.

Tallet på delvis ledige og permitterte har også gått ned den siste måneden.

Flere bransjer jakter nå på nye medarbeidere.

– Arbeidsmarkedet er rett og slett brennhett. Ledigheten er lavere enn i februar i fjor og nærmer seg det historisk lave nivået vi så høsten 2019, sier assisterende direktør Bjarte Hysing-Olsen i Nav Vestland i en pressemelding.

I oktober ble det lyst ut 4761 stillinger i fylket.

Bygg og anlegg skiller seg ut

Særlig i bygg- og anleggsbransjen og helsesektoren er det stor etterspørsel etter folk. En del av forklaringen er at utenlandske fagfolk ikke har kommet tilbake etter pandemien.

– Arbeidsgivere forteller oss at de mangler folk for å få verksomheten til å gå rundt. Det gjelder også i yrker som ikke krever mye formell utdanning. Dette er en gyllen sjanse til å tenke nytt og inkludere flere i arbeidslivet. Nav kan støtte bedriftene med rekruttering og oppfølging, sier Hysing-Olsen.

I Bergen er 2,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige (4028 personer).

Reiseliv og transport har flest ledige med 968 personer. Deretter følger serviceyrker (852), industri (834) og butikk- og salgsarbeid (734).