– Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstengning av motorene kort tid etter, sa fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad på en pressekonferanse i Haugesund onsdag.

Ifølge direktoratet var nivået av smøreolje på tankene innenfor de fastsatte grensene, men likevel relativt lavt da skipet gikk ut på Hustadvika. Dermed ble ikke alarmene utløst før skipet kom ut i uvær og tung sjø. Dette førte igjen til at motorene automatisk skrudde seg av for å hindre skader.

Vil samarbeide

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Fire passasjerer er fremdeles innlagt på sykehus etter hendelsen.

Rederiet Viking Cruises sier at de anerkjenner Sjøfartsdirektoratets funn, og at de vil fortsette å samarbeide med tilsynsmyndighetene i pågående undersøkelser.

– Vi har inspisert nivåene av smøreolje på alle våre søsterskip, og vi gjennomgår nå prosedyrene våre for å sikre at dette problemet ikke vil oppstå igjen, skriver rederiet i en pressemelding.

Går ut med sikkerhetsmelding

Sjøfartsdirektoratet har i dagene etter motorhavariet gått inn for å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy.

Etter å ha funnet årsaken, har de utarbeidet en generell sikkerhetsmelding til flere rederier med oppfordring om å sikre tilførselen av smøreolje til motorene. Direktoratet ber også om at dette blir tatt inn som en del av sikkerhetsstyringssystemene på større skip.

Tirsdag fikk Viking Sky seilingssertifikat fra Molde til Kristiansund, hvor skipet Viking Sky skal få utbedret flere skader på et verft. Skipet la til kai i Kristiansund onsdag ettermiddag.

Rederiet har tidligere uttrykt et håp om at skipet kan settes i drift igjen allerede i april.

Undersøkelsesarbeid

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratet gikk om bord i problemskipet mandag sammen med representanter for klasseselskapet Lloyd's Register for å prøve å finne ut hva som førte til at skipet fikk motorstans. Det har også blitt gjennomført dykkerundersøkelse.

Tirsdag konsentrerte inspektørene seg om skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppsto før og under hendelsen. Direktoratet har jobbet tett med rederiet og klasseselskap for å identifisere årsaken til «blackouten» i maskineriet.

Politiet og Havarikommisjonen har også bistått i undersøkelsesarbeidet som ikke er ferdig, selv om Sjøfartsdirektoratet har funnet årsaken til motorhavariet.