Det handler om natur, miljø og industri, og hvordan disse interessene kan leve godt ved siden av hverandre. Storelva er selve grunnen til at Janusfabrikken ligger der den ligger. Det var Espelandsfoss, like sør for dagens store fabrikkbygning, som sørget for kraften da Espelandsfos Spinderi & Tricotagefabrik ble etablert i området i mars 1895. Men elven var også en tid «utslagsvask» for trikotasjebedriften på Espeland.

De godt voksne i området kan nok godt huske tidene da Storelva endret farge fra dag til dag. Den kunne være, rød, blå, gul og grønn, alt etter hvilken farge man bruke på fargeriet til Janusfabrikken akkurat den dagen. Slik var det til 1980-tallet, og på den tiden var det nok ikke mange i dette området som så for seg at dette kunne bli Bergens eneste laksevassdrag noen tiår frem i tiden.

Og Janus er slett ikke den eneste industribedriften som ligger ved Storelvas bredder. Lenger nord er for eksempel Torofabrikken og Bertel O. Steen, tidligere Algaard, potensielle utslippskilder i umiddelbar nærhet. Bergen kommune har selv bidratt til at det er etablert et stort Asko-lager like ved elven, i et industriområde som også gir plass til annen virksomhet, blant annet en transportbedrift.

Det mest spesielle er imidlertid lille Indus Kjemisk Tekniske, som er lokalisert like ved der Arna sportfiskarlag har bygget laksetrapp og dermed økt den lakseførende delen av vassdraget til 4,8 kilometer. Indus er mottaker av farlig kjemisk avfall. På nettsiden sin skriver selskapet at de har «over 30 års erfaring med arbeid med farlig avfall og drift av farlig avfallsstasjon».

I dag er den tidligere så fargerike elven Bergens eneste lakseelv. Det bør hele Bergen være glad for.

 

Indus har drevet sin virksomhet i det stille helt siden Arna sportsfiskarlag ble etablert i 1985 med sikte på å etablere laksestammen i Storelva. Samlivet mellom den kjemiske bedriften og sportfiskarlaget har tydeligvis fungert svært bra. For liksom å understreke poenget bygget sportsfiskarlaget for noen år siden nytt klubbhus knapt et steinkast fra der det farlige spesialavfallet blir tatt imot.

Historien om Storelva som laksevassdrag er en fiskehistorie utenom det vanlige. Det er også en historie om næringsliv som har tatt utslipp på alvor, og, ikke minst, ildsjeler som har lagt ned haugevis med dugnadstimer for å tilrettelegge elven for laksefiske.

I dag er den tidligere så fargerike elven Bergens eneste lakseelv. Det bør hele Bergen være glad for. Utviklingen av Storelva til laksevassdrag fremstår som et skoleeksempel på hvordan natur, miljø og industri kan leve side ved side.