Bergen bør jobbe for turistskatt

En nasjonal skatt kan sikre turisttunge kommuner kjærkomne inntekter som kan brukes for å gjøre både innbyggere og turister mer fornøyd i høysesongen.

En nasjonal skatt kan sikre turisttunge kommuner kjærkomne inntekter som kan brukes for å gjøre både innbyggere og turister mer fornøyd i høysesongen. Foto:

Av
DEL

LederEn nasjonal turistskatt kan gjøre Bergen til et bedre sted, sommer som vinter.

Leder i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad fra Senterpartiet, tar i lørdagens utgave av Klassekampen til orde for å utrede en statlig turistskatt. Premisset er at en slik skatt ikke skal øke belastningen på reiselivet, men i stedet gi mulighet for å tilrettelegge bedre for turisme.

Pollestad mener derfor at momsen for reiselivet reduseres, og vil gi hotelleiere redusert formuesskatt. Det er neppe en god idé å fylle skatte- og avgiftssystemet med nye hull og unntak. Men forslaget om målrettet å skattlegge turismen, bør omfavnes i Bergen.

I turistsesongen fylles de bergenske severdigheter opp av skuelystne og velstående mennesker fra alle verdens kontinent. Reiselivslaget har hatt så stor suksess med å få flere cruiseturister til byen, at det har skapt problemer. Utfordringen er ikke antall turister, men hvor store verdier som blir igjen.

Å avkreve en egen skatt fra disse turistene, gjennom en statlig koordinert ordning, gir derfor mening. Så lenge pengene fullt ut kommer turistområdene til gode. Økt tilstrømning til pressområder skaper økt behov for tilrettelegging og vedlikehold.

I Bergen er for eksempel utfordringen med offentlige toaletter prekær, hver eneste sommer. Men det svir nok i et kommunalt og prioriterings-hardt hjerte, å prioritere kostnader som skal avhjelpe turister som ikke betaler skatt.

Bergens reiselivsdirektør, Anders Nyland, stiller seg negativ til turistskatten. Han sier til Klassekampen at det allerede er dyrt å være tilreisende fra utlandet og peker på alle avgiftene en turist må ut med. Her viser reiselivsdirektøren for lave ambisjoner på vegne av Bergen by.

Bergen trenger ikke en stor vekst i antall tilreisende turister. Byen trenger høyere inntekter fra den sterkt økende turiststrømmen de siste årene. En statlig skatteordning kan i så måte være svært treffsikker. De kan sikre turisttunge kommuner kjærkomne inntekter som kan brukes for å gjøre både innbyggere og turister mer fornøyd i høysesongen.

I Bergen ville pengene fått bein å gå på. Offentlig infrastruktur, museer og attraksjoner kunne få en ny inntektskilde, via stat og kommune – men finansiert av de tilreisende selv. Hvordan skatten rent praktisk skal innkreves får Stortinget finne ut av. Der har de vist imponerende kreativitet i innføringen av nye skatter og avgifter for å holde regjeringens samlet. Å skattlegge tilreisende og velstående turister burde være en enkel oppgave.

Artikkeltags