Medbestemmelses-barometeret 2016 ble mandag lagt frem av Arbeidsforsknings-instituttet. Undersøkelsen spør om norske arbeidstakere opplever mer eller mindre medbestemmelse på sin arbeidsplass.

I en undersøkelse fra 2009 svarte 89 prosent av de spurte at de hadde mye eller ganske mye innflytelse på egen arbeidssituasjon. Årets undersøkelse viser en betydelig nedgang til 77 prosent. 45 prosent svarer nå at arbeidslivet beveger seg i autoritær retning, mens bare ti prosent sier at det går i demokratisk retning.

Vi tror på norske arbeidstakere. Dette er lite hyggelig nytt for dem som er opptatt av at norsk arbeidsliv skal fungere bedre og ikke dårligere. Dette er samtidig den siste mange undersøkelser som viser at norske arbeidstakere opplever mindre og mindre innflytelse på sin arbeidsplass. Samtidig øker antall midlertidig ansatte. En effektiv metode for å få arbeidstakere til å stå med «luen i hånden».

Dette forteller oss i klartekst at norsk arbeidsliv er i bevegelse fra et kollektiv orientert til et mer individbasert arbeidsliv. Det er heller ikke vanskelig å se at dette truer den norske og nordiske arbeidslivsmodellen: Et velutviklet samarbeid mellom fagforeninger, arbeidstakere og myndigheter.

Det kanskje verste er at offentlig ansatte i statlig sektor sier at de har det verst. Det er altså snakk om ansatte i helse- og omsorg, helsetjenester, barnehage, skole, sosialtjenester, barnevern, forsvar og politi. På den andre siden av skalaen finner vi private norskeide bedrifter. De oppleves som mest «demokratisk» av sine ansatte.

Mange nye sjefer avslører en blind og foreldet tro på ledelsesteknikker som gir mer makt til dem selv.

 

Mange endringer tyder på at dette er en villet utvikling fra dem som styrer landet. Mange sjefer avslører blind og foreldet tro på ledelsesteknikker som gir stadig mer makt til dem selv, og at slikt gir «effektiv ressursutnyttelse, bærekraft og resultater». Egentlig er det et system for utrygge sjefer. Som heller går i flokk med andre utrygge sjefer, enn å være til stede og lede sine arbeidstakerne med trygg hånd.

Det eneste slike sjefer får til er unyttige planer, feil fokus, kostnadskutt, og misfornøyde og demotiverte arbeidstakere. Det er på tide å bytte ut både slike sjefer og alle totalitære strategier, og snu i riktig retning før det er for sent.