BA mener: Ligg dokker sammen og gjørr nokke!

TRENGER FLERE: Fødselstallet i Norge er for lavt til å holde innbyggertallet noenlunde stabilt i fremtiden. Politikerne bør ta grep og gjøre det økonomiske lettere for yngre å bli foreldre.ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

TRENGER FLERE: Fødselstallet i Norge er for lavt til å holde innbyggertallet noenlunde stabilt i fremtiden. Politikerne bør ta grep og gjøre det økonomiske lettere for yngre å bli foreldre.ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lavere fødselsrater bør føre til politisk nytenking om familien.

DEL

LederKvinners fødealder går opp. Fruktbarheten går ned. Resultatet er at det i fjor ble født færre barn enn året før. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) føder nå hver kvinne i snitt 1,71 barn, et tall som har falt merkbart siden 2009.

Det er en skremmende utvikling. Skal innbyggertallet i Norge holdes noenlunde stabilt, må hver kvinne i snitt føde 2,1 barn. På sikt vil dagens fødselsrate føre til store demografiske skjevheter. Det blir færre unge fordelt på flere eldre. For fremtidige pensjoner og velferdsytelser er det mildt sagt utfordrende.

Pensjonene og ytelsene som i fremtiden skal tilfalle dem som i dag er på høyden av sitt yrkesaktive liv, typisk slutten av førtiårene, må jo tjenes inn. Den «jobben» faller på dagens unge og deres kommende barn.

En viktig faktor er at mange kvinner og familier ikke føler de har den økonomiske tryggheten som trengs for å få barn før utdannelse er gjennomført, og karrieren er påbegynt. Alderen er da ofte kommet opp i 30-årene.

Kai-Morten Terning (Frp), statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, sa til NRK at det er politikernes oppgave å oppfordre folk til å få flere barn. Han sa også at ordningene til barnefamilier er de beste i verden, som om det er en god løsning ikke å gjøre noen politiske grep.

Sant nok. I det norske samfunnet er den økonomiske tryggheten bedre enn i andre europeiske land det er naturlig å sammenligne med. Norske småbarnsfamilier får dessuten betydelig mer støtte.

Å støtte slik at de treffer best for de unge, burde være en bedre løsning.

Men ordningene er under press, og usikkerheten rundt fremtidig inntekt brer seg, også i Norge. Derfor er det ikke overraskende at flere kvinner og menn venter lenger med å stifte familie med barn.

Norsk barne- og familiepolitikk er full av paradokser. På den ene siden vil flere at barnetrygden behovsprøves. Samtidig er kontantstøtten, som er en direkte utbetaling for ikke å sende barn i barnehagen og dermed en effektiv fattigdomsfelle, fredet av det politiske flertall.

Både utdannings- og arbeidsliv burde i større grad oppmuntre kvinner og menn til å bli foreldre tidligere. Slik er det ikke i dag. Jo høyere inntekt, som ofte inntreffer lenger ute i arbeidslivet, dess mer nyter foreldre godt av permisjonsordningene. Å støtte slik at de treffer best for de unge, burde være en bedre løsning.

For å låne tidligere bergensordfører Harry Hansens ord: Ligg dokker sammen og gjørr nokke! Oppfordringen går også til våre folkevalgte. De, av alle, bør tro på at politikk virker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags