De nye normtidene i hjemmetjenestene ble innført 1. desember 2015. I fjor bestilte bystyret en evaluering av ordningen. Forleden ble rapporten presentert.

Den konkluderer med at bruken av stoppeklokke har gitt brukerne et dårligere tilbud, og de ansatte en mer hektisk hverdag. Stoppeklokken var et nyttig redskap for gymlærere som fikk lov til å ta tiden på skoleelever som løp 60 meter i forrige århundre.

Bruken av stoppeklokke har vist seg stadig mer unyttig og ødeleggende i hendene på ansvarlige for helse- og omsorg i vårt århundre.

De nye normtidene ble begrunnet med at Bergen brukte for mye tid på hjemmehjelp og hjemmesykepleie i forhold til andre storbykommuner. Man ville tilpasse seg deres nivå. Hva de driver med i Oslo er egentlig fullstendig uinteressant. Det som teller i Bergen er at tilbudet holder et anstendig nivå.

De nye normtidene anno 2015 reduserte hyppigheten på besøk av hjemmehjelp og tidsbruken i hjemmesykepleien. Praktisk hjelp i hushold (vask av for eksempel gulv og bad) ble redusert fra annenhver til tredje hver uke. I rapporten svarer nå de ansatte at det blir for liten tid. Både til hjemmehjelp og til pleieoppgaver som stell og dusj.

Vi tar det for gitt at bystyret nå lytter til de ansatte. Slik de så mange ganger før ikke har gjort.

 

Helsebyråden sier til BA at hun ikke er overrasket, og lover å gjøre endringer så raskt som mulig. Hun vil gjøre systemet mer fleksibelt, og sikre at de ansattes faglige skjønn og vurderinger blir tillagt mer vekt. Alt tar sin tid i politikken, og endringer kan neppe komme opp til politisk behandling før i oktober.

Kanskje kunne stoppeklokke gjort nytte her? For det haster å få vedtatt og gjennomført endringer til det bedre. Dessuten tar vi for gitt at bystyret nå lytter til de ansatte. Slik de så mange ganger før ikke har gjort. For dette er ikke første gang stoppeklokke er misbrukt til å effektivisere og redusere omsorgen i Bergen.

Nå gjelder det å glemme alt som heter prestisje. I den grad er det er særlig prestisje igjen på dette området.

Det kan derimot gi mye prestisje om man nå evner å forbedre og bygge opp tilbudet til et godt og anstendig nivå for alle som trenger hjelp og pleie i hjemmet.