Mens nordmenn flest har badet og blitt solbrent, har «drømmesommeren» skapt stadig større problemer for bøndene her i landet. Avlingene svikter, noe som skaper fôrmangel og nødslakt. Den fulle oversikten over hvilke problemer været har skapt for landbruket får vi trolig ikke før senere i høst. Men for bøndene vil tørken naturlig nok koste dyrt økonomisk.

Dermed kommer et nærmest obligatorisk rop om en egen økonomisk støttepakke for å avhjelpe situasjonen. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener regjeringen bør bla opp for å styrke avlingsskadeordningen, etablere en egen kompensasjonsordning for tap av beite og bidra ekstra økonomisk til transport og fôr. Han påpeker også at regjeringen bør bevilge ekstra midler for å hindre at tørkeproblemene blir et varig problem i landbruket.

Statsminister Erna Solberg åpner for å gi ekstra støtte til bøndene, men hun vil ikke gjøre det nå. Det er et klokt standpunkt fra statsministeren. For å ty til enkle, kortsiktige tiltak som man ikke kjenner effekten av, er neppe veien å gå. Bøndene er selvstendig næringsdrivende, og driver i en næring som er utsatt for vær og vind. Det gjør også mange andre selvstendig næringsdrivende, uten at de roper om statlige støttepakker om været svikter. Både selgere av badebukser og skiutstyr kan oppsummere været ut fra omsetningstallene.

Bøndene er selvstendig næringsdrivende, og driver i en næring som er utsatt for vær og vind. Det gjør også mange andre selvstendig næringsdrivende, uten at de roper om statlige støttepakker om været svikter.

 

Visst er landbruket i en egen kategori i denne sammenligningen. Men det er ut fra generelle samfunnsinteresser, ikke ut fra bøndenes økonomi. Å ha en egen matproduksjon er viktig i flere perspektiver. Det handler både om å sikre mest mulig konkurransedyktig kortreist mat, men er viktig også i et videre sikkerhetspolitisk perspektiv.

Nettopp derfor har bøndene en egen erstatningsordning for avlingsskader. Etter årets tørkesommer viser beregningene at bøndene vil søke avlingsskadeerstatning for langt over en milliard kroner. Det er en ordning ingen andre har, og i seg selv en viktig krisepakke til næringen.

Å ha en egen matproduksjon er viktig. Men heller enn å vedta en egen, kortsiktig krisepakke til bøndene nå, bør myndighetene diskutere næringen i et lengre perspektiv. Landbruket har alltid vært utsatt for vær og vind. Med klimaendringene vil ikke de utfordringene blir mindre i årene som kommer.

Årets tørkesommer bør derfor være en viktig påminner om hvordan Norge skal møte utfordringene vi vet venter. Det gjør vi ikke med kortsiktige tiltak som vi ikke kjenner samfunnsverdien av.