Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger ikke stadig mindre, men heller mye mer bondevett

Artikkelen er over 5 år gammel

Natur og topografi har gjort Hordaland til et småbruksfylke. Enn så lenge. Får regjeringen fjernet boplikten kan det bli smått med levende småbruk.

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk Bonde- og Småbrukerlag frykter ïfølge NRK at bygdene vil tape stort om flertallet på Stortinget får fjernet boplikten på landbrukseiendommer på mellom 25 og 35 dekar.

Det finnes omtrent 140 småbruk i fylket vårt som kan bli berørt av en slik endring av boplikten. En plikt som betyr at du må bo på eiendommen for å kunne eie den. En plikt som har forhindret at småbruk har blitt omgjort til fritidseiendommer. En plikt som har bidratt til at mange bygder ikke har blitt avfolket.

Næringspolitisk talsmann for Høyre sier rett ut at det vil være et pluss om noen av disse brukene blir omgjort til fritidseiendommer. At man må se etter nye virkemidler og styrke eiendomsretten, og at antall tomme bruk øker. Ja, dessverre, mange småbruk står tomme på grunn av feilslått jordbrukspolitikk. Når småbruk blir omgjort til fritidseiendommer medfører dette at vår totale produksjon av matvarer blir redusert.

Det er ganske selvmotsigende at de politikerne som ivrer mest for å stenge landets grenser mest mulig effektivt, det er samtidig de som i virkeligheten bryr seg aller minst om vår selvforsyning.

Vi trenger ikke stadig mindre, men heller mye mer bondevett. Enkelte av våre politikere har ekstra stort behov for slikt sunt folkevett.

Når «hyttefolket» flytter inn på et småbruk, så opphører som regel alt av jordbruk. Noe som i neste omgang medfører at kulturlandskapet gror til. Det vil i praksis bety at det aldri mer vil bli dyrket dyrefor og mat på disse jordflekkene. Det er en helt uforsvarlig sløsing med ressurser. Etter hvert som kulturlandsskapet forfaller er det heller ikke sikkert at de gamle småbrukene er så attraktive som fritidseiendommer heller.

Vi vet ikke sikkert at både regjeringspartiene og de to støttepartiene ønsker å legge store deler av landsbygden øde, men det blir følgene av en politikk som sørger for at vi får enda færre småbruk og bønder i landet vårt. Inne i hovedstaden er det «kult» å snakke nedlatende om  bønder, småbrukere, landsbygd og distrikt. Man prøver stadig å fremstille dette som «utgiftsposter», og utviser en blind tro på at sentralisering løser alle problemer.

Vi har en regjering som  bruker stadig sterkere medisin for å tilfredstille sine behov for sentralisering. Følgende kan bli katastrofale for langt mer enn småbruk i Hordaland.

Kommentarer til denne saken