BA mener: Helt riktig å satse på mye smalere veier

Byrådsleder Roger Valhammer og resten av byrådet vil, i motsetning til samferdselsminister Jon Georg Dale, bygge enklere og billigere veier. Slik kan nye nødvendige veier stå mye raskere ferdig. FOTO: Emil Weatherhead Breistein

Byrådsleder Roger Valhammer og resten av byrådet vil, i motsetning til samferdselsminister Jon Georg Dale, bygge enklere og billigere veier. Slik kan nye nødvendige veier stå mye raskere ferdig. FOTO: Emil Weatherhead Breistein Foto:

Av

Byrådet i Bergen vil bygge smalere og billigere vei. Dermed er man på langt bedre kurs enn samferdselsdepartementet.

DEL

LederVår nåværende regjering, og spesielt de siste to samferdselsministrene, skryter av at det aldri har vært planlagt og bygd så mye vei som de siste årene.

Jo da, og det kan til tider virke både meningsløst og tankeløst. Det er ikke grenser for store planer. «Alt» skal bygges med fire felt. Det skal gå mest mulig rett frem for å tåle høyest mulig fart.

BA har gang på gang påpekt stormannsgalskapen i planene for ny 4-felts E39 blant annet over Bjørnefjorden.

Det er i dobbelt forstand beroligende å lese i gårsdagens BA at den nye byrådet nå tar til orde for å bygge smalere og billigere – og bygge ferdig raskere. Å søke «den smale vei» er både et logisk og fornuftig standpunkt. Det har neppe noe som helst å gjøre med at KrF fortsatt, som alltid, sitter i byrådet.

Det er enorme beløp å spare på å bygge 2-3-felts vei fremfor 4-felts, slik samferdselsministre og regjering ønsker – mest av prinsipp for å kunne øke fartsgrensene. Uansett hvor oppskrytt og påbudt det blir å bytte til el-biler, så betyr det ikke at personbiltrafikken skal fortsette å øke. Sentrale politikere har jo faktisk bestemt at trafikkøkning skal tas ut med kollektiv, sykkel og på apostelens hester (gange) – i hvert fall i og omkring de store byene.

Det er enorme beløp å spare på å bygge 2-3-felts vei fremfor 4-felts.

Planlegging av nye store veiprosjekt burde heller ta høyde for at biltrafikken ikke øker særlig mer, men kanskje heller synker – om våre politikere evner å bygge ut kollektivtilbudet. Det aller verste må være å betale bompenger for veifelt vi ikke trenger. Det er på tide å sette på bremsen for stormanns- og fartsgalskap. Ikke minst for å få fortgang på de prosjektene som det haster stadig mer å komme i gang med. For eksempel Sotra eller Arna-Voss.

Sistnevnte burde vært i gang, men står nå på vent. Fordi E16 «må» være 4-felts vei, og ringvei øst «må» det samme. Dermed må krysset flyttes oppover i Arnadalen, og Arnanipatunnelen kan ikke brukes.

2-3-felts vei holder lenge både her og der. Tunnelen kan vel fortsatt brukes, farten kan holdes på 70-80 km/t og det blir på alle måter tryggere å kjøre for eksempel til Voss. Ved å tenke litt smalere kan nødvendige veiprosjekt bli realisert, men alle veier verken kan eller bør erstattes med sykkelveier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags