BA mener: Kommunen må ikke se seg blind på aldersgrenser

Av

Behovet for avlastning i hverdagen for pleietrengende faller ikke bort ved fylte 67 år.