BA mener: Nav-kutt til de yngste er ikke rett medisin

Av

Forslaget om å redusere ytelsene til de yngste som får arbeidsavklaringspenger bør stoppes.