Sist uke offentliggjorde Medietilsynet tall for radiolytting i oktober 2017. Norsk radio er inne i en spennende tid. Det er ikke sikkert det ender godt.

Totalt sett lytter vi stadig mindre på radio. Noe som først av alt kan forklares med at FM-nettet i løpet av året har blitt stengt ned for stadig flere. De gamle radioapparatene virker ikke lenger. Mange har ventet med å kjøpe ny. Dessuten var dekningen til det nye DAB-nettet kanskje ikke like god som man ville ha det til.

Fordelen med DAB skal være tilgang på langt flere radiokanaler. Dette har slått til. Stadig flere små kanaler får flere lyttere, også flere små NRK-kanaler. Problemet er at P1 taper desto mer. I fjor lyttet 67,6 prosent av den norske befolkningen på radio. Så langt i år er tallet sunket til 63,6 prosent.

Samtidig beholder P1 en stadig mindre andel av dem som lytter på radio, og hver enkelt av oss hører stadig mindre på radio. Undersøkelsen til Medietilsynet viser at mens vi hørte nesten 40 minutter per dag på P1 i snitt for fjoråret, så har tallet nå sunket til 30 minutter.

Behovet for en felles radiokanal øker etter hvert som vi har stadig mindre felles ellers i samfunnet.

 

Behovet for en felles radiokanal øker etter hvert som vi har stadig mindre felles ellers i samfunnet. Før FM-nettet ble stengt ned her i Hordaland var vi i BA bekymret for fremtiden til P1, som har vært og fortsatt burde være vår viktigste radiokanal. Vi fikk da til svar fra NRK at deres strategi var at NRK P1 fortsatt skal samle folk og være Norges største radiokanal, og at P1 fortsatt også skal være beredskapskanalen.

Visst trenger vi en beredskapskanal, men for å fylle en slik funksjon bør gjerne litt mer enn en fjerdedel av befolkningen lytte til kanalen. Det haster at strategien begynner å virke. Først skal frafallet stoppe opp. Det som er tapt er alltid vanskelig å hente inn igjen. Dessuten handler det ikke bare om tilgjengelighet, men også om vaner og nytteverdi.

NRK mener at folk må få litt tid på seg til å skaffe nye radioer. Samtidig forteller den nevnte undersøkelsen at 82 prosent allerede har DAB-radio hjemme, og hele 98 prosent svarer at de har mulighet til å lytte på radio digitalt.