Tro ikke at vi bagatelliserer at nordmenn unndrar seg skatt. Visst skal de tas. Gjerne langt hardere enn i dag.

Mye tyder på at norske myndigheter er på rett vei. At det blir stadig vanskeligere for nordmenn å lure seg unna beskatning. Det store og voksende problemet er multinasjonale selskap som tjener store og stadig større penger i Norge, men ikke betaler skatt. Glem eldrebølge og oljestopp, dette er den aller største trusselen mot vårt velferdssamfunn.

Norske politikere – enten vi snakker om Høyre eller Ap, Venstre eller Frp – har utvist en total berøringsangst når det kommer til internasjonale selskap som Facebook og Google. Forklaringen er kanskje frykt for å bli uthengt som gammeldagse og utdaterte, rett ut sagt motstandere av digitalisering.

De to selskapene antas å tjene 3–4 milliarder på annonser i Norge i år. De betaler knapt en krone i skatt her til lands. Vi er et skatteparadis for dem.

Nå kaster de seg over finansnæringen, hvem som deretter står for tur vil fremtiden vise. Så lenge de internasjonale selskapene ikke bryter noen lover, er det skattefritt frem.

Glem eldrebølge og oljestopp, dette er den aller største trusselen mot vårt velferdssamfunn.

 

Norske politikere har satt ned selskapsskatten. For å forhindre at selskap flagger ut til land med lavere skattesats. Det hjelper lite å redusere til 24 prosent når Irland allerede har 12,5 prosent. Inntektene fra et selskap som Facebook går nå fra Norge til Irland. Irene ender likevel opp som nyttige idioter. Milliardene reiser videre til Cayman Island.

Verdier skapt i Norge bør selvsagt beskattes i Norge. Vi påstår ikke at det er enkelt. Spesielt ikke når EU fremstår som hjelpeløs i forhold til disse selskapene, og på toppen lar medlemsstater som Irland og Nederland undergrave og motarbeide forsøk på å beskatte slike internasjonale selskap.

Facebook og Google har sikret seg en digital posisjon som fullstendig hellige kyr, og de har fått beite seg stadig feitere.

Kanskje kan det være en vekker at det nå viser seg at også andre selskap – for eksempel en skoprodusent – slipper unna skatt i Norge med samme metoder. For vi har ikke råd til å fortsette som skatteparadis.