BA mener: Søkerlistene som ivaretar tradisjoner

MANNETUNGT: 37 personer har søkt seks lederstillinger ved nye Vest politidistrikt. Søkerlisten bygger opp under en antakelse som for lengst har festet seg: De kvinnerlige søkerne vil helst i jobb i HR, HMS og kommunikasjon.

MANNETUNGT: 37 personer har søkt seks lederstillinger ved nye Vest politidistrikt. Søkerlisten bygger opp under en antakelse som for lengst har festet seg: De kvinnerlige søkerne vil helst i jobb i HR, HMS og kommunikasjon. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

37 søkere jakter seks ledige toppstillinger i Vest politidistrikt. Ser man nærmere på dem, ser man at listene ivaretar tradisjoner riktig så godt.

DEL

MeningerMellomlederne som skal ansettes i det nye Vest politidistrikt får ansvar for forebygging, operativ tjeneste, etterforskning og etterretning, samt de sivile områdene kommunikasjon, HR og HMS samt virksomhetsstyring. Av de 37 som har søkt jobbene, er ni kvinner. En kvinneandel på drøyt 24 prosent, er ikke så gale i en tradisjonelt mannstung etat. Men typisk nok ser de kvinnelige søkerne i svært stor grad mot HR og kommunikasjon.

Sett bort fra de typiske politifeltene forebygging, operativ tjeneste og etterforskning, blir tallet et annet. I disse kategoriene er det til sammen 23 søkere. Fem av dem er kvinner. Det gir en prosentandel på drøyt 21.

Går man videre og trekker ut operativ ledelse og etterforskning, blir tallet et helt annet. Her det 13 søkere. Bare én av dem er kvinne, noe som gir en prosentandel på drøye 7 prosent.

Dermed bygger søkerlistene til de nye politistillingene i Vest politidistrikt opp under en antakelse som for lengst har festet seg: Kvinner velger HMS, HR og kommunikasjon, ofte omtalt som de litt «mykere» delene av arbeidslivet. Det er lansert mange teorier om hvorfor det er slik. Disse listene bygger først om fremst opp under at det er slik.

Men er det viktig? Ja, for selv om debatten om kvinner i ledelse i stor grad handler om kvinnemangelen i toppledelse, bør den også handle om veien til toppen. Politidirektoratet har selv et mål om at minst 40 prosent av politistillingene med personalansvar skal bekles av kvinner innen 2027. I dag er tallet 16 prosent. Det forteller at, som i næringslivet, har også politiet en vei å gå for å utjevne kjønnsulikhetene i ledelsen.

Politidirektoratet har selv et mål om at minst 40 prosent av politistillingene med personalansvar skal bekles av kvinner innen 2027.

Til det trenger kvinner ledelseserfaring. Blant tiltakene Politidirektoratet vil ty til er å slippe kvinner til i lederstillinger når mannlige ledere er fraværende i perioder. Det er selvsagt en måte å gi kvinner ledelseserfaring på, men å tilby kvinner faste lederstillinger vil sannsynligvis være et bedre tiltak.

Hva kjønnsfordelingen på søkerlistene til lederstillingene i Vest politidistrikt får å si i praksis, vil bare tiden vise. Men ut fra det uttalte målet om å tilstrebe likestilling, vil søkerlistene i seg selv sette begrensninger. Da må de sivile lederstillingene vil fylles av flest kvinner, mens politistillingene bekles av flest menn.

Det bør ingen være fornøyd med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags