Fjell-ordfører Marianne Bjorøy (Ap) slo i gårsdagens BA fast at   tiden som gratispassasjerer er forbi for elbilene når det innføres bompenger mellom Sotra og fastlandet.

Hennes argument er at elbilene bruker veiene på lik linje med alle andre biler. Det finnes et tyngre argumenter: Uten bompenger for elbilene på det nye sambandet vil regnestykket ganske enkelt ikke gå opp. Prosjektet lar seg ikke finansiere.

Les også:

Uten bompenger for elbiler vil minst alle de som daglig skal bruke sambandet regne seg frem til at det lønner seg stort å bytte til elbil. Det vil  samtidig bli desto færre igjen til å betale bompenger. Tidligere har det ikke vært mulig å kreve inn bompenger fra elbiler. Dette er nå mulig etter at regjerings- og støttepartiene inngikk sitt «bilavgiftsforlik». Dette åpner for å kreve inn opptil 50 prosent av vanlig takst fra elbiler.

Tyve kroner, sier Fjell-ordføreren. Politikerne bør kanskje heller si  50 prosent av gjeldende bompengetakst. Det snakkes nå om en normalpris på 40–50 kroner hver vei på det nye sambandet. Samtidig ønsker vi av miljøhensyn at stadig flere skal bytte fra diesel- og bensinbil til elbil. Halv pris i bompenger bør være «gulrot» mer enn nok.

Se bare på  Askøy. Som for et par år siden fikk egen  «bompengering». Gratis for elbiler. Dermed fikk alle elbilene som også skulle gjennom bompengeringen i Bergen  en «dopplereffekt». Det ble dobbelt så mye å spare på å kjøre elbil – minst 40 kroner per dag. Askøyværingene gikk mann av huse for å kjøpe elbil. Med halv pris på Sotrasambandet vil elbilene «spare»  minst like mye her.

Uten ny bro og vei til Sotra blir også elbilene nødt til å stå stadig oftere og lenger i kø.

 

Uten ny bro og vei til Sotra blir også elbilene nødt til å stå stadig oftere og lenger i kø. Alle parter bør nå innse at det ikke er noen vei utenom at også elbilene betaler bompenger på det nye Sotrasambandet.

Dessuten haster det stadig mer å få ferdigbehandlet saken. Veivesenet må få ut fingeren. Fem kommuner skal så  behandle det nye sambandet, deretter fylkesting og regjering. Som må få saken frem for behandling i Stortinget før sommeren.

Alternativet er et nytt år med forsinkelse. Også for de som kjører elbil fra og til Sotra.