Denne uken har det skjedd tragiske trafikkulykker i Hordaland. Tirsdag ble en belgisk syklist kjørt ned og drept i en tunnel i Samnanger. Onsdag ble flere personer skadet i en tunnel i Vaksdal.

Syklister sier at Raunekleivtunnelen i Samnanger oppleves som svært utrygg. Etter ulykken kunne NRK fortelle at det finnes en sykkelvei utenom tunnelen, men den er ikke skiltet. Onsdag smalt det i Beitlatunnelen på E16 ved Dale. Tre personer ble alvorlig skadet i en tunnel som har vært uten skikkelig lys i årevis. Dette er en smal og farlig tunnel. Uten lys blir det i tillegg ganske mørkt.

Ordføreren i Vaksdal sier til BA at han ikke ble overrasket over at det skjedde en ulykke akkurat i denne tunnelen. Statens vegvesen bekrefter at det i flere år har vært dårlig belysning her, og at det flere ganger har vært planlagt å pusse opp tunnelen. Det skulle skje i år, men er igjen utsatt. Nå har man fått penger til å starte i januar. Da skal man også ta Langhelletunnelen. Ettersom årene har gått er det vel ikke særlig tvil om at man burde erstattet ødelagte lysarmatur, fremfor bare å fjerne dem og så vente på den store oppussingen.

Sentrale politikere har også hatt klokkertro på fergefri og rettlinjet vei med høyest mulig fartsgrense fra Stavanger til Bergen.

 

Statens vegvesen har i flere år hatt stort fokus på Hordfast. Ikke minst fordi sentrale politikere har hatt klokkertro på fergefri og rettlinjet vei med høyest mulig fartsgrense fra Stavanger til Bergen. Til slutt havnet man ute på Bjørnefjorden med monumentale planer.

Det er grenser for hvor mange som hvor lenge kan tenkte på et tall. Til slutt ble tallet så stort at broprosjektet neppe lar seg realisere. Kanskje kan ikke de som tegner og regner på slike «drømmeslott» verken bytte lyspærer eller sette opp skilt. Veivesenet har uansett et stort problem om man i «farten» glemmer små tiltak og forefallende arbeid.

Statens vegvesen kunne i går presentere en svært positiv nyhet, som ikke minst gjelder E16. Etter at man begynte å markere midtlinjen ekstra godt med såkalt sinusfresing har alvorlige ulykker blitt halvert. Vestlandet har nå snart 500 km med «rumlefelt». Et lite og knapt synlig tiltak som har reddet mange liv.