En viktig uttalelse

Artikkelen er over 9 år gammel

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener bergenskafe brøt loven.

DEL

Leder EN TIRSDAG i september i fjor kom en gruppe på seks personer til Mandarinen kafe på Sletten senter. Tre av dem var psykisk utviklingshemmede. Alle tilhørte Christiegården dagsenter.

DE SEKS skulle ha seg en kopp kaffe. En miljøarbeider gikk til disken for å bestille til dem alle sammen, mens de andre fant et bord og satte seg ned. Men det ble ikke noe hyggelig kaffebesøk. Da miljøarbeideren var i ferd med å hente den siste kaffekoppen, gjorde ekspeditøren henne oppmerksom på at kafeen helst ikke ønsket «den typen mennesker», altså psykisk utviklingshemmede, i lokalet. Videre skal miljøarbeideren ha fått beskjed om at det var et problem å ha de psykisk utviklingshemmede i kafeen, fordi det kunne føre til at kafeen mistet andre kunder.

SINNENE sto i kok i Bergen etter at BA fortalte denne historien 4. september i fjor. Det var all grunn til å bli forbannet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har nemlig slått fast Mandarinen kafe handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

MILJØARBEIDERNE og foreldrene til en av de utviklingshemmede klaget nemlig på den behandlingen de ble utsatt for på Mandarinen. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Ombudet mener denne saken handler om direkte diskriminering. Det vil si at mennesker på grunn av sin nedsatte funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre.

OMBUDET konkluderer med at en mulig reaksjon fra andre kunder ikke er en saklig grunn for å avvise personer med nedsatt funksjonsevne fra en kafe. Det er en prinsipielt viktig uttalelse.

MANDARINEN har beklaget opptrinnet, og ønsket gruppen velkommen tilbake. Fra klagernes side har ikke hovedmomentet i denne saken vært å henge ut eller å straffe Mandarinen og stedets eier. Derimot ønsket de å sette søkelyset på en viktig debatt i samfunnet.

NETTOPP DERFOR er behandlingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet positiv. Dessverre er ikke episoden på Mandarinen eksklusiv. Også ellers i samfunnet blir utviklingshemmede fra tid til annen diskriminert. Å bruke samme «unnskyldning» som på Mandarinen, at de utviklingshemmede er skjemmende og fører til at andre gjester går, er nok et argument som er brukt en rekke ganger andre steder.

NÅ HAR OMBUDET altså slått fast at slik oppførsel er i strid med regelverket. Det er et viktig skritt på veien mot et samfunn der likeverd respekteres hundre prosent. Dessverre er det fremdeles enkelte i vårt samfunn som ikke har forstått at alle mennesker er like mye verd, uansett kjønn, rase, legning og funksjonsevne.

Sinnene sto i kok i Bergen etter at BA fortalte denne historien

Artikkeltags