Gå til sidens hovedinnhold

Frps gamle medisin

Artikkelen er over 13 år gammel

I fargerike Bergen er fremmedfrykt ikke veien til kommunevalgseier for noe parti.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sak: Fremskrittspartiet vil igjen sette innvandringspolitikk på sin politiske dagsorden.

ØKT KUNNSKAP i befolkningen om klima og klimapolitikk, har overrumplet Fremskrittspartiet og sendt det nedover på de fleste riksomfattende meningsmålinger. I miljøspørsmål har Siv Jensens parti nå ingen troverdighet. Skal Frp komme på offensiven hos flere velgere før valget i september, gjelder det å få velgerne med ut av klimasonen. Innvandring har tidligere vært partiets sikre vinner. Nå hentes den gamle mirakelmedisinen ut av skapet. Problemet er at den har gått ut på dato, den også.

FRP RELANSERER sin fryktpregede innvandringspolitikk fordi regjeringen Stoltenberg arbeider med forslag til en ny utlendingslov. Tidligere i uken ble det kjent at regjeringen ikke fremmer forslag om aldersgrense eller sterke tilknytningskrav til Norge for familiegjenforening, slik arbeids- inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tidligere har antydet

FRP VIL HA 24 års aldersgrense for familiegjenforening for å hindre noen tvangsekteskap, selv om det er vanskelig å vite hva virkningen ville ha blitt. Men tiltaket ville innebære en uakseptabel etnisk forskjellsbehandling og er i strid med vestlige samfunnsverdier. EØS-området kan ikke omfattes av forslaget. I tillegg vil Frp unnta USA og Canada fordi amerikanere uproblematisk kan integreres i Norge, ifølge partiets innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen. Bedre enn sine motstandere greier partiet på denne måten selv å synliggjøre sin prinsippløshet. Tvangsekteskap er kriminelt, og kan best bekjempes med loven i kombinasjon med den sekulariseringen som skjer i innvandrermiljøene, etter hvert som de integreres og inkluderes i det norske samfunnet.

FRPS INNVANDRINGSMELDING er preget av inngrodd frykt for det fremmede og ukjente, samlet mellom to nye permer. Dokumentet presenteres nå for å komme den nye utlendingsloven i forkjøpet og få initiativet i debatten. Bjarne Håkon Hanssen kan ha rett i at det virker panikkartet når Frp griper til sin gamle vinneroppskrift. Forhåpentligvis har han rett når han spår at fremstøtet ikke blir noen suksess. Norge har utviklet seg i en retning som gjør det mulig å føre en innvandringsdebatt som i ikke preges av Frps fremmedfrykt, intoleranse og fordommer.

DET FOKUSET Frp nå ønsker å sette på innvandring, kan tyde på at partiet vil gjøre det til et tema frem mot valget i september. Det er iallfall ikke noen vinneroppskrift i en multikulturell, internasjonalt orientert by som Bergen.

SIV JENSEN uttalte for noen uker siden at klimaspørsmål tilhørte den nasjonale og internasjonale arena, og at saken derfor hadde lite å gjøre i en kommunevalgkamp. Det kan bli interessant å høre Fremskrittspartiets forklaring på at Norges innvandringspolitikk er et mer lokalt anliggende.