DU SKAL ikke se mye rundt deg før du oppdager skjemmende taggerhærverk i sentrum av Bergen. Pøbler med spraybokser griser til både offentlige rom og annen manns eiendom. Noen kaller det kunst. Vi kaller det simpelt hærverk.

DET KOSTER ikke rent lite å fjerne hærverket. Å få vekk spraymalingen er nemlig ikke alltid like enkelt. Når det er lave temperaturer, og når sprayboksene er brukt på tegl og mur, er det spesielt vanskelig å fjerne griseriet. I enkelte tilfeller må det spesialmannskaper til. Det koster samfunnet en god slump penger.

MILLIONER: Statens vegvesen bruker alene tre millioner kroner i året på å fjerne tagging. Bergen kommune har i årets første ti måneder brukt 4,1 millioner kroner på utbedring av hærverk på kommunale bygg. En stor del av pengene har ifølge kommunen gått til å fjerne tagging og graffiti.

I HØST fortalte BA at Bybanen allerede er rammet av tagging. Denne uken skal byråd Lisbeth Iversen møte politiet for å diskutere hvordan tagging og hærverk på Bybanen kan bekjempes. Når de først drøfter tagging, bør byråden og politiet se problemet i et større perspektiv enn Bybanen, og forsøke å finne virkemidler for å få bukt med spraybokshærverket i hele byen.

DE KAN begynne med å fjerne den såkalt lovlige graffitiveggen ved Sentralbadet. Siden det ble tillatt å spraye på denne veggen, har det blir mer ulovlig tagging i det omkringliggende området. Nå fremstår området rundt Sentralbadet som et av byens mest tilgrisede. I tillegg bør man si et klart og tydelig nei til alle forslag om å etablere såkalt lovlige vegger andre steder i byen.

TAGGING blir i straffelovgivningen vurdert som grovt skadeverk. Ved første gangs forseelse er strafferammen et forelegg på 6000 kroner. Ved annen gangs forseelse er strafferammen forelegg på 12 000 kroner. Blir man tatt for tredje gang, blir man tiltalt for grovt skadeverk. Strafferammen er da bøter eller fengsel i inntil ett år.

DET LATER ikke til at straffenivået er nevneverdig avskrekkende. Spraybokspøblene fortsetter som før, og vel så det. Derfor må de få en straff som svir skikkelig dersom de blir tatt. I tillegg er det ikke mer enn rett og rimelig at de selv må betale for oppryddingen etter skadeverket sitt. Det kan koste dem dyrt, og det har de godt av. Det er ikke riktig at fellesskapet skal sitte igjen med regningen for meningsløst hærverk. Den regningen får taggerne ta selv. Dessuten bør de dømmes til selv å bidra med å fjerne griseriet sitt.

I TILLEGG til straffeaspektet, kan frykten for å måte betale for seg kanskje ha en preventiv effekt, og sørge for at ikke flere kaster seg på taggebølgen. Hvis pøblene vet at de må bla opp tusenvis av kroner fra egen lomme dersom de blir tatt, tenker de seg kanskje om to ganger før de tar lokket av sprayboksen.