God tilnærming av Meyer

Artikkelen er over 10 år gammel

Innleid ekspert mener for snille politikere og byråkrater er hovedgrunnen til økte utgifter i helse- og omsorgssektoren.

DEL

Leder I LØPET AV to år har utgiftene til hjemmetjenester til eldre og utviklingshemmede i Bergen kommune steget med elleve prosent. I fjor gikk helse og omsorg med et underskudd på 78 millioner kroner. I år styres det mot et underskudd på 120 millioner. Konsulentselskapet Agenda har fått i oppdrag å finne ut hvorfor.

RAPPORTEN Agenda har laget viser at Bergen tildeler tjenester til flere eldre enn andre kommuner. Agenda mener Bergen har en lavere terskel for å tildele tjenester enn det andre kommuner har. Konsulenten som har utarbeidet rapporten sier til BA at man har vært snillere i Bergen enn i Oslo og Kristiansand. Hun mener de eldre har hatt det bedre i Bergen enn i de andre byene. Videre viser rapporten at det ikke har vært endringer i befolkningen som skulle tilsi et vesentlig større utgiftsbehov til helse- og omsorgstjenester.

KONSULENTEN mener at en stor del av utgiftsøkningen kan knyttes til et styringsproblem. Helse- og omsorgssektoren i Bergen har en flat organisasjonsmodell som kan gi utydelige styringslinjer. Forvaltningsenhetene har ikke hatt ansvaret for økonomien. Ifølge Agenda-rapporten kan mellomledere uten økonomisk ansvar ta beslutninger som får store økonomiske konsekvenser. Det betyr at det har vært mulig å tildele tjenester utover de økonomiske rammene uten å måtte svare for kostnadssprekken. Det er ingen gunstig modell.

I RAPPORTEN pekes det på at det er store effektivitetsforskjeller i hjemmetjenesten fra område til område. Det er klokt å få en uavhengig gjennomgang av systemet, og forsøke å kartlegge om det er mulig å arbeide mer effektivt, og etablere et mer fornuftig styringssystem.

SELV OM Bergen kommune skiller seg fra sammenliknbare kommuner, betyr ikke det at nivået på tjenestene i Bergen er feil. Tar vi utgangspunkt i konsulentens sammenlikning med Oslo og Kristiansand, kan det være at tjenestene i de to andre byene er for dårlige, sett fra brukernes ståsted. Det er bra å vurdere om man kan organisere seg annerledes for å spare penger. Men man må ikke se seg blind på sammenlikningen med andre kommuner. Kan hende ligger tjenestene i Bergen på et bedre nivå for brukerne enn i for eksempel Oslo.

HELSEBYRÅD Christine Meyer (H) later til å være inne på samme tanke. Hun vil ikke si hvilke konkrete grep Bergen kommune bør ta for å redusere kostnadene i helse- og omsorgssektoren. Derimot ønsker hun en nasjonal diskusjon om hvilket nivå vi skal ha på helse- og omsorgstjenestene. Det er en fornuftig tilnærming. For Bergen er det ikke nødvendigvis noe ideal å ha tjenester på samme nivå som Oslo eller andre byer. Når konsulenten mener at de eldre i Bergen har det bedre enn de eldre i hovedstaden er det slett ikke negativt. Tvert om.

Man må ikke se seg blind på sammenlikningen med andre kommuner.

Artikkeltags