BA mener: Det finnes håp for oljeindustrien

Av

Uten en god industripolitikk vil norsk oljeindustri neppe overleve et grønt skifte.