Israel frykter fred

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Sak: Hamas har avsluttet den ensidige våpenhvilen de har praktisert i flere måneder etter enda et israelsk angrep på sivile palestinere.

DEL

Leder Israels systematiske undertrykkelse av den palestinske befolkningen har fjernet det legale grunnlaget for staten.

HAMAS, som vant valget i vinter og deretter dannet regjering, har avsluttet den ensidige våpenhvilen som ble innledet da bevegelsen bestemte seg for å stille til valg. Bakgrunnen var et israelsk rakettangrep på en familie som med en dag på stranden feiret at deres døtre hadde stått til eksamen.

DEN TIDEN Hamas har avstått fra aksjoner mot Israel, har Israel ikke benyttet til å legge grunnlag for noen ny fredsprosess. Israel har tvert imot provosert med gjentatte militære angrep på palestinerne. Mange av ofrene for de israelske militæraksjonene er barn. Hamas har likevel hatt styrke til å holde sin våpenhvile, gjennom mange måneder med velplasserte og drepende israelske provokasjoner. Men nå holdt ikke våpenhvilen lenger, dessverre.

DEN ISRAELSKE regjeringen foretrekker den situasjonen som gir dem størst handlefrihet: En krigslignende tilstand der de kan provosere frem og spille på palestinsk ekstremisme. For Israel er ikke bare den fullstendig dominerende militærmakten i Midtøsten, de er også de suverent beste propagandistene. Israel klarte det mesterstykket å få Norges utenriksminister med på å sette den valgte palestinske regjeringen under økonomisk press for angivelig ekstremisme, samtidig som Israel selv gjennomførte angrep etter angrep mot palestinske mål.

ISRAEL KAN LURE alle en stund og noen hele tiden, men ikke alle hele tiden. Nå harformange gjennomskuet Israels brutale undertrykkelse av den palestinske befolkningen, og lar seg ikke lenger fortrylle av Israels propaganda. Skurken i dramaet i Midtøsten er verken Hamas, PLO, Fatah eller den palestinske befolkningen. Skurken har vært Israel helt fra begynnelsen.

EN NY midtøstenpolitikk må gå til kjernen: Israels kolonisering av de palestinske områdene i og utenfor Israel. Grunnlaget for at FN godtok at Israel ble opprettet som jødisk stat i Palestina etter verdenskrigen, er blitt grovt misligholdt av skiftende israelske regjeringer. Det legale grunnlaget for staten Israel er derfor forspilt. Det er lett å forstå at Hamas og mange palestinere vegrer seg mot å anerkjenne staten Israel, for det er en apartheidstat, som systematisk undertrykker den ikke-jødiske befolkningen.

NORGE REISTE på 70-tallet sak mot oberstjuntaens styre i Hellas, en sak som vakte stor oppsikt. Det var den saken som førte til at Jens Evensen og Arne Treholt ble greske folkehelter. Den muren Israel bygger gjennom palestinske områder er kjent folkerettsstridig, uten at det ser ut til å stanse byggingen av den. Nå må Israels overgrep mot palestinerne angripes på bredere folkerettslig grunnlag, ved å angripe det legale grunnlaget for staten Israel. Norge kan ta saken, om vi tør.

Skurken har vært Israel helt fra begynnelsen.

Artikkeltags