Uakseptabel kunstsensur i medielandsbyen

Mediebedriftene i Bergen kan ikke leve med en huseier som fjerner kunst på grunn av «en del reaksjoner».