Stortinget sluttet seg i 2013 til planen om fergefri kystforbindelse fra Kristiansand til Trondheim. Prisen ble beregnet til kroner 150 milliarder.

Prisoverslagene skal nå ha økt til 340 milliarder. Alt er mulig for norske ingeniører og Statens vegvesen, også å regne seg frem til både lavere og høyere pris. Totalprisen har uansett allerede passert grensen for hva norsk økonomi kan tåle. Dessuten kan det være at det finnes langt viktigere prosjekter.

Hordfast er vår «lokale» del av prosjektet. Fergefri E39 gjennom fylket vårt kunne vært mulig. Om man hadde tatt hensyn til geografien, innsett at bro over Bjørnefjorden var urealistisk dyrt, og heller holdt seg til noe mer overkommelig geografi inni landet. Dessverre kom politikerne helt ut av kurs. Det viktigste ble å redusere kjøretiden mellom Bergen og Stavanger. Tilsynelatende kunne det koste hva det koste ville.

Dermed gikk det som det måtte gå. Statens vegvesen satte gjerne opp fartsgrensen, rettet ut veien og «bygget» bro over Bjørnefjorden. De første årene etter regjeringsskiftet i 2013 steg prisen på Hordfast kraftig, til over 40 milliarder. Nå er det snart bare politikere som nekter å innrømme at regnestykket ikke går opp. For vi har ikke råd til bro over Bjørnefjorden. Ikke til 30 milliarder kroner, og neppe til 20 milliarder heller.

BA har lenge ment at det haster langt mer å bygge ny E16 mellom Arna og Voss fordi denne veien nå er livsfarlig. For å si det enkelt, så er det ikke livsfarlig å reise med ferge over Bjørnefjorden.

 

BA har lenge ment at det haster langt mer å bygge ny E16 mellom Arna og Voss fordi denne veien nå er livsfarlig. For å si det enkelt, så er det ikke livsfarlig å reise med ferge over Bjørnefjorden. E16 må prioriteres foran fergefri E39 – om vi må prioritere. Noe vi selvsagt må.

Spesielt når man inne i hovedstaden nå har begynt å interessere seg for prisen på fergefri E39. Før helgen omtalte Dagens Næringsliv på lederplass fergefri E39 som en fiks idé. «Ikke bare svindyrt, men også feil bruk av fellesskapets ressurser».

Det nærmer seg et endelig farvel til bro over Bjørnefjorden. Vi her vest bør skynde oss med å fortelle at E16 er viktigere. Regjeringen snakker mye om mindre handlingsrom fremover.

Det er mye å spare på å kutte fra fire til to (eller tre) felt på nye E39, og beholde noen bilferger. For eksempel på Bjørnefjorden.