Gå til sidens hovedinnhold

Mistenkt for grov inkompetanse

Artikkelen er over 14 år gammel

Ragnar og Anne Grethe Fagereng har blitt renvasket av Norges største ukeblad.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sak: En torpedo sier at han lurte politiet til å mistenke Ragnar og Anne Grete Fagereng for forsikringssvindel og falske anmeldelser på 90-tallet.

Torpedoen Stian Njøten (30) har fortalt Se og Hør at han på 1990-tallet terroriserte Ragnar Fagereng, daværende rådmann i Bergen kommune, og hans kone Anne Grete. Njøten knuste ruter, tente på og brøt seg inn i huset, overfalt Anne Grete Fagereng og klarte å få politiet til å mistenke ekteparet for forsikringssvindel og falske anmeldelser.

Torpedoens opplegg lykkes. Da Njøtens terror stanset fordi han ble fengslet for ran i desember 1995, overtok politiets etterforskere og påtalemyndigheten den jobben torpedoen hadde påbegynt. Daværende politiførstebetjent Arvid Eik og påtalemyndigheten ved førstestatsadvokat Walter Wangberg etterforsket og tiltalte ekteparet for forsikringssvindel og falske anmeldelser.

Den som ikke lot seg lure, var daværende politimester i Bergen, Rolf B. Wegner. Han ville henlegge saken, noe som førte til sterk kritikk fra hans egne etterforskere og fra førstestatsadvokaten. Wegner ble siktet for grov uforstand i tjenesten for sin henleggelse, som ble omgjort av Wangberg, påklaget til riksadvokaten av Wegner, men ikke tatt til følge.

Ekteparet ble dømt i byretten. I Gulating lagmannsrett ble Anne Grete dømt på noen punkter. Ragnar Fagereng ble frikjent, men måtte gå av som rådmann i Bergen. Et mindretall ville også frifinne Anne Grete Fagereng. Men flertallet fant henne skyldig. Hun sonet dommen på 120 dager i Sandefjord fengsel, for et forhold hun trolig ble uskyldig dømt for.

Gulating lagmannsretts dom ble kritisert på lederplass i BA 3. april 1998. Retten var splittet både om frikjenningen av Ragnar Fagereng og i dommen mot hans kone. Dommeren som ledet retten, lagmann Steinar Trovåg og meddommer Kari Søraas Knutsen, ville dømme Ragnar Fagereng på så å si samtlige punkter, men fikk ikke flertall for sitt syn.

Torpedoen Stian Njøten avslører ikke sin oppdragsgiver i Se og Hør. Men etter det BA har grunn til å tro, fikk han oppdraget fra en som var misfornøyd med Ragnar Fagerengs restriktive holdning til å dele ut kommunale skjenkebevillinger. Nå oppfordrer Njøten sin oppdragsgiver og medsammensvorne til å tilstå. Hvis ikke, vil Njøten forklare seg for politiet.

Med den tvilen som ble skapt om politiets, påtalemyndighetens og domstolenes behandling, har Bergen og bergenserne aldri vendt ryggen til ekteparet Fagereng, skrev BA på lederplass dagen etter at dommen falt i lagmannsretten. Likevel var saken selvsagt en tung belastning for ekteparet. De blir nå renvasket av Norges største ukeblad og en torpedo med et avskrekkende langt rulleblad.

Saken skal nå etterforskes på nytt, av et annet politikammer. Men politiet, påtalemyndigheten og domstolene må inntil videre leve med en godt begrunnet mistanke om at de har vært både lettlurte og inkompetente.