For et halvt år siden brukte først Nordea, og deretter andre storbanker, økt Nibor-rente som argument for å øke renten til sine kunder.

Nå har denne Nibor-renten, renten som bankene selv betaler for sine lån, sunket med nær 25 prosent. Dette har likevel ikke gitt uttelling for bankenes lånekunder. De betaler fortsatt like mye i rente. Forskjellen er at bankene ikke lenger snakker så høyt om hva de selv betaler. Til gjengjeld øker fortjenesten til bankene. Marginene vokser og tapene på boliglån er forsvinnende små.

Når storbankene får spørsmål fra avisen DN om hvorfor ikke lånekundene har fått litt av gevinsten, så kommer det mange forskjellige svar. Noen «unnskylder» seg med at rentenivået stadig er svært lavt i historisk perspektiv, og at det uansett er nesten gratis å låne penger. Andre påstår at egen margin ikke har økt, men er på snitt for de fem siste årene. Vi får også høre at bankene ikke har lov til signalisere hvorvidt man vurderer å endre utlånsrenten, og det sies at det er hard kamp om kundene. Da gjelder det vanligvis å behandle dem best mulig.

Det sies at det er hard kamp om kundene. Da gjelder det vanligvis å behandle dem best mulig.

 

På toppen av det hele nevnes så risikoen for boligprisfall. Det gjelder altså å bygge seg opp en buffer av kapital med tanke på tapene som kan komme. Jo da, boligprisfall kan gi bankene tap fordi noen kunder ikke klarer å betjene sine boliglån. På samme måte som det også kan komme til å gi tap at kunder må betale høyere rente enn nødvendig.

Bankene må selvsagt tjene penger, men det gjelder bokstavelig talt å finne balansen. Mellom bankens overskudd og bonusene som deles ut på den ene siden, og hva bankkundene må betale på den andre siden. Noen av kundene kunne finne på å mene at bankene burde spart seg noen bonuser slik at de selv kunne få litt lavere rente.

Når alt kommer til alt er det uansett bankkundene som må betale regningen. Samtidig må bankene være klar over at de nå roter vekk et godt og logisk argument. Når Nibor-renten igjen øker, så hadde det vært enklere å begrunne renteøkning til egne lånekunder om man hadde fulgt Nibor-renten også når den gikk ned.