Omstridt asylpolitikk

Artikkelen er over 11 år gammel

Sak: Ågot Valle (SV) har bedt regjeringen Stoltenberg om å stanse all hjemsending av afghanske asylsøkere.

DEL

De folkevalgte må vedta asylpolitikken, men ikke behandle enkeltsakene.

SV og Arbeiderpartiet har vært uenige om asyl- og flyktningpolitikken siden regjeringen Bratteli foreslo og fikk vedtatt innvandringsstopp tidlig på 1970-tallet. SV tilhørte asylopposisjonen da Ap regjerte i mindretall. Da afghanerne slo opp telt ved Oslo Domkirke i fjor, måtte det godt politisk håndverk til for å skape enighet i regjeringen om hva som måtte til for å avslutte aksjonen. Kompromisset var at alle skulle få prøvet sin sak enda en gang. Men allerede dager etter at teltene var borte, var de første afghanske unge mennene på vei tilbake til sitt fedreland. Der er de fleste av dem nå.

45 UNGE MENN har gått pilegrimsruten fra Nidaros til Oslo for å skape oppmerksomhet om sin sak. 41 av dem har nok en gang fått avslag på oppholdssøknaden, mens fire saker er til behandling i Utlendingsnemnda. De sier de utsettes for livsfare i Afghanistan, og ber om å få utdanne seg her i landet slik at de kan gjøre nytte for seg i sitt hjemland senere.

MEN FREMDELES sier alle instanser som behandler saken nei. Den ansvarlige statssekretæren i Inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn (Ap) har støttet faginstansene i så klare ordelag at lederen for Sosialistisk Ungdom har bedt henne finne noe annet å gjøre. SVs nestleder, Audun Lysbakken, var blant appellantene utenfor Stortinget lørdag, der de slo seg ned etter å ha spist lunsj med Oslos biskop.

DE FLESTE afghanske flyktningene som har kommet til Norge, har fått bli. Det gjelder særlig kvinner og familier med små barn. Den gruppen som nå demonstrerer, er ifølge statssekretær Libe Rieber-Mohn ressurssterke, unge menn uten beskyttelsesbehov. De har fått sine saker behandlet flere ganger av alle fagorganer, med samme resultat: Avslag. Dermed er sakene i virkeligheten avgjort. Stortinget har vedtatt at de folkevalgte ikke skal blande seg inn i enkeltsaker. Hvis regjeringen skal instruere UDI og UNE, må det foreligge spesielle grunner.

DELER av Stortingets utenrikskomite landet i Kabul omtrent samtidig med at de 45 unge mennene slo leir utenfor Stortinget. Medlemmene av komiteen er like uenig i Kabul, som når de er hjemme i Bergen. Ågot Valle (SV) vil ikke at afghanerne blir sendt hjem, mens Erna Solberg (H) advarer på det sterkeste mot å gi etter, og sier at FNs høykommissær for flyktninger har forsikret dem om at ikke en eneste er blitt returnert uten at de har et nettverk som kan ta imot dem.

SIKKERHETSSITUASJONEN i Afghanistan endrer seg til det verre over hele landet, ser det ut til. Men foreløpig mener FNs representant i Kabul at det er trygt å returnere de unge mennene dit. Hvis løftet om ny behandling er imøtekommet, blir de nok derfor sendt til Kabul, uten at regjeringen sprekker. Selv om både sentrale SV-tillitsvalgte og Oslos biskop protesterer.

Artikkeltags