Ørnen er klekket

Statsminister Jens Stoltenberg på årsmøtet til Hordaland Arbeiderparti (17.03.2007).

Statsminister Jens Stoltenberg på årsmøtet til Hordaland Arbeiderparti (17.03.2007). Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

Klarer Norge det Jens Stoltenberg nå har foreslått å gjøre til Arbeiderpartiets politikk, blir vi igjen et miljøpolitisk forbilde.

DEL

TORSDAGENS LEDER i BA ble profetisk, da Jens Stoltenberg åpnet landsmøtet med å lansere verdens mest ambisiøse klimapolitiske mål. Han vil overoppfylle Norges forpliktelse etter Kyoto-avtalen med ti prosent innen 2012, kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020 og med 100 prosent innen 2050!

KLARER NORGE det Jens Stoltenberg nå har foreslått å gjøre til Arbeiderpartiets politikk, blir vi igjen et miljøpolitisk forbilde. Det var på høy tid, og ble mottatt med jubel i og utenfor landsmøtet. Når de politiske målene endelig ble lansert, var de både dristige og samlende. Og med sitt sosialøkonomiske hode har Stoltenberg regnet ut at det er mulig å nå de målene han har foreslått. Han tror til og med at de kan nås raskere.

MEN SÅ ER POENGET å få resten av verden med på en avtalt og forpliktende klimapolitikk. Selv 100 prosent reduksjon av Norges CO2-utslipp er uten betydning for klodens klima, dersom ingen andre følger opp. Alle må med, dersom oppvarmingen skal begrenses til to grader innen 2050. To grader varmere klode er den aller minste temperaturøkningen klimaforskerne mener verden kan klare. Det krever at verden reduserer utslippene med 50 prosent innen 2050. Lykkes det ikke, blir det enda varmere. Professor Helge Drange ved Nansen-senteret i Bergen, en av de fremste klimaforskerne, sier det er flott at Arbeiderpartiet nå tar klimautfordringen.

JEG HAR FULGT Arbeiderpartiets landsmøter siden 60-tallet, og har vært på de fleste etter at jeg ble BA-redaktør i 1983. Selv om mye er uendret, har partiets landsmøter tilpasset seg til en ny medietid. Særlig er det et gjennomtenkt opplegg for å kunne tilby presse- og TV-fotografene gode bildemuligheter. Innleggene til partiets viktigste statsråder er fordelt ut over landsmøtet, slik at det skal komme flere nyheter hver dag. Både BA og andre aviser skriver av og til om sosialdemokratiets gullalder under Einar Gerhardsen, i den første etterkrigstiden, da Arbeiderpartiet var ørnen blant partiene. Men under Jens Stoltenbergs ledelse er Arbeiderpartiet i ferd med å finne tilbake til en profesjonalitet som kan gjøre Arbeiderpartiet til en mye større utfordring for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

PARADOKSALT NOK vil utfordringen fra Arbeiderpartiet IKKE svekke Fremskrittspartiet, som får æren av å bli hovedmotstander. I virkeligheten vil det styrke Fremskrittspartiet, mens alle de øvrige partiene kommer i skyggen av duellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiets ambisjon om igjen å bli ørnen blant partiene, er det et stykke frem til. Men med dette landsmøtet er ørnen klekket, og ute av egget. Kanskje blir den flyvedyktig innen neste stortingsvalg, i 2009.

VI FÅR VITE MER om ørnens evne til å ta til vingene, når miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) legger frem regjeringens klimamelding i mai. Men innen da kan klimapolitikken ha blitt så forankret i folket, at selv Fremskrittspartiet får en klimapolitikk.

Artikkeltags