Positiv klimamelding

(Illustrasjonsbilde).

(Illustrasjonsbilde). Foto:

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Dersom Stortinget vedtar det regjeringen foreslår, får Norge verdens beste klimapolitikk.

DEL

Leder Sak: Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) la i dag frem en sterkt forsinket klimamelding på vegne av regjeringen Stoltenberg.

KOMMER DE foreslåtte tiltakene i regjeringens klimamelding til å stanse klimaendringene? Dessverre ikke! Klokken er ikke fem på tolv for klodens klima. Den er kvart over. Den globale oppvarmingen, snøsmeltingen på Grønland, Svalbard, Nordpolen og Sydpolen har startet. Havet har steget, og kommer til å stige mer. Utfordringen er å hindre at temperaturen stiger mer enn to grader. FNs klimapanel mener klodens samlede CO2-utslipp må mer enn halveres innen 2050, i forhold til nivået i 2000, dersom det skal lykkes.

ER MÅLENE i klimameldingen tilstrekkelig ambisiøse til å stanse den globale oppvarmingen? Dessverre ikke! Selv om lille Norge ble karbonnøytral i morgen, ville virkningen på verdens utslipp av klimagasser, omregnet til antall tonn CO2, ikke blitt merkbart mindre. Utfordringen for den norske klimapolitikken er å bidra til at alle land blir med, og tar på seg ansvaret for å redusere sine utslipp av klimagasser. Det krever kløkt, kunnskap, globalt lederskap og penger.

BERGENSFORSKEREN Eystein Jansen, som er med i FNs klimapanel, sier til BA at han vurderer klimameldingen positivt, som et offensivt utgangspunkt. Den bekrefter Jens Stoltenbergs ambisjoner på Arbeiderpartiets landsmøte, men kunne vært mer konkret. Jansen mener det svekker klimameldingen at klimavirkningen av skogen trekkes inn. Han synes også meldingen mangler tiltak for å forberede de klimaendringene vi vet vil komme. Her har regjeringen og Miljøverndepartementet hatt for kort tid på seg, tror Jansen. Helge Drange, forskningsdirektør på Nansensenteret her i Bergen, er skuffet over at Jens Stoltenberg i meldingen ikke viser større vilje til globalt lederskap i klimapolitikken.

NÅR REGJERINGEN Stoltenberg nå har servert et ferierende Storting et forslag til klimapolitikk, skyldes det at alvoret i klimautfordringen har meldt seg med full styrke, både blant ansvarlige politikere og tenkende velgere. Men når Norge kan bli verdensmester i klimapolitikk, er det ikke fordi vi har kommet så langt, men fordi hele verden har sovet altfor lenge og kommet så forferdelig kort.

HOVEDUTFORDRINGEN ER å få verden med på en forpliktende og offensiv klimapolitikk. Da kommer vi ikke langt med å være best i klassen i egne øyne. Men sammen med EU og andre land med tenkende velgere og folkevalgte, kan vi forhandle oss og betale oss frem til en virkelig global klimapolitikk, ikke bare en norsk.

FOR Å GI våre diplomater og politikere troverdighet i de globale klimaforhandlingene, må vi ha orden i eget land. Det har regjeringen Stoltenberg lagt til rette for at vi kan få, med gårsdagens klimamelding. Nå er det opp til Stortinget og den offentlige diskusjonen å forbedre den klimapolitikken meldingen foreslår.

Artikkeltags