Gliset må ikke få vise om folk er fattige

Null hull: Helseminister Bent Høie (H) prøver å begrense utgiftene til tannbehandling på det offentliges regning. Her smiler han til statssekretær og partikollega Lisbeth Normann.foto: Håkon mosvold larsen, ntb scanpix

Null hull: Helseminister Bent Høie (H) prøver å begrense utgiftene til tannbehandling på det offentliges regning. Her smiler han til statssekretær og partikollega Lisbeth Normann.foto: Håkon mosvold larsen, ntb scanpix

Av

Når det offentlige bruker mindre penger på tannhelse rammes de fattigste først. Tennene vil fort vise forskjell på fattig og rik.

DEL

LederLeder: 24.08.2018: Helseminister Bent Høie (H) la tidligere i uken frem tall som viser hvor mye regjeringen har redusert støtten til tannlegebehandling. Han vil dessuten kutte i støtte til tannregulering.

Arbeiderpartiet påstår at tannhelse er et felt som ikke blir prioritert av regjeringen, og lover å gjøre tannhelse til en langt viktigere sak. Høie forsvarer seg med at det de siste årene har vært en økning i folketrygdens utbetalinger til tannbehandling.

At det brukes mindre offentlige midler til tannbehandling skyldes neppe at behovet er blitt mindre de siste årene. Fordi vi er blitt flinkere til å pusse tenner, eller fordi regjeringen har satt opp sukkeravgiftene kraftig. Nei, vi er heller redd at behovet for tannbehandling øker proporsjonalt med redusert offentlige støtte.

Unge radikale krefter mener at tennene bør bli en del av kroppen, og at tannlegebesøk skal dekkes av det offentlige. Eventuelt med en egenandel. Ikke som nå der tannutgifter i stor grad er en privatsak. Tannhelse blir på en måte et hull i velferdsstaten. Mye taler for at tenner bør likestilles med blindtarm, skulder, kne og tå.

Stadig mer tyder på at forskjellene øker i det norske samfunnet, og at flere får for lite å rutte med. De blir nødt til å velge mellom hva de kan ta seg råd til – og må velge vekk det som er en selvfølge for flertallet av oss. For eksempel ha råd til gå til tannlegen jevnlig, og få re-parert tennene når det trengs.

Det bør være en rettighet og selvfølge at alle har råd til nødvendig tannbehandling. I en av verdens beste velferdsstater må det være en offentlig oppgave. Vi trenger en ordning der ingen faller utenfor. Vi må sørge for at det ikke igjen blir mulig å se forskjell på fattig og rik på tennene deres.

Høyre liker ikke forslaget om at «tennene skal bli en del av kroppen». Partiets tannpolitiske talsmann, Sveinung Stensland, frykter de økonomiske konsekvensene av «å gi 1,2 million nordmenn gratis tannlege over natten». Dessuten mener han at mange ikke trenger gratis tannlege. Jo da, men det viktigste er å ta skikkelig vare på dem som ikke har råd til tannbehandling.

Artikkeltags