Gå til sidens hovedinnhold

Uheldig boligstans

Artikkelen er over 12 år gammel

EU-regler setter en foreløpig stopper for Bergen kommunes planer om sosial boligbygging.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

FOR SNART to år siden skrev BA om et spesielt boligprosjekt. Bergen kommune skulle sammen med Husbanken og tre boligbyggelag gå inn for såkalt «alternativ boligbygging». Prosjektet skulle sikre rimelige boliger. I september ble det klart at boligbyggelagene BOB, Stor-Bergen og Vestbo var enige med Husbanken og Bergen kommune om oppføring av 600 billige boliger. Boligbyggelagene skulle bygge, Husbanken sikre økonomisk støtte og kommunen skulle finne egnete tomter.

NÅ ER oppføringen av de 600 boligene utsatt. Årsaken er EU-regelverket om offentlige anskaffelser. Innkjøpsregelverket gir ikke rom for å gi boligbyggelagene fordeler. Fordelen er i dette tilfellet at kommunen stiller med tomter til utbyggingen. Dette betyr at boligprosjektet må ut på anbud. Det er uvisst hvordan fremdriften i prosjektet blir nå.

SELVSAGT var det en blemme at kommunen ikke forutså at boligprosjektet ville bli rammet av EU-regelverket. Det viktige nå er likevel at prosjektet blir gjennomført på best mulig måte raskest mulig. Husbanken sitter klar med pengene, og det er et stort behov for sosiale boligprosjekter i Bergen.

FALT: Boligprisene i Bergensregionen falt i finanskrisen, men fremdeles er det kostbart å etablere seg i egen bolig. Den rimeligste boligen i Bergen sentrum som lå ute på Finn.no i går ettermiddag, har en prisantydning på 959 000 kroner. Boligen har et bruksareal på 33 kvadratmeter. 48 kvadratmeter i Sandviken er priset til drøye 1,7 millioner og snaue 60 kvadrat i et borettslag på Årstad koster 1,85 millioner kroner.

ET SLIKT prisnivå er økonomisk utfordrende for mange, ikke minst for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang. La oss ta et eksempel: Et nyutdannet lærerpar kan forvente en årsinntekt på snaut 640 000 kroner til sammen. I dagens marked er det svært få banker som tillater en samlet gjeld som er større enn tre ganger årsinntekten. Hvis lærerparet har en total studiegjeld på 300 000 kroner, betyr det at de kan få et boliglån på rundt 1,6 millioner kroner. Det får du ikke mye bolig for i dagens bergensmarked.

DET ER et betydelig behov for sosial boligbygging i Bergen. Ikke minst trenger førstegangsetablerere en rimelig inngangsbillett til boligmarkedet. Nettopp derfor var det positivt at kommune, husbank og boligbyggelag fant sammen, og ønsket å realisere 600 rimelige boliger.

REGELVERKET om offentlige anskaffelser er i de fleste tilfeller gunstig. Det er viktig å sikre at det offentlige velger riktig leverandør og ikke betaler mer for varer og tjenester enn det som er nødvendig. Likevel kan regelverket i gitte tilfeller slå uheldig ut. Det har det definitivt gjort i saken om sosial boligbygging. Ingen er tjent med at disse boligene blir utsatt.