Sak: Flere SV-politikere klager over at Senterpartiet stjeler deres saker og presenterer dem som sine.

FLERE SV-politikere klager over at Senterpartiet stjele de gode sakene fra de to andre regjeringspartiene og selger dem i mediene som sine. Dette er illevarslende for regjeringssamarbeidet frem mot stortingsvalget om knapt to år.

DET ER SVs stortingsrepresentant fra Finnmark, Olav Gunnar Ballo som målbærer misnøyen. Men mens han rett etter valget rettet et kritisk søkelys mot to av partiets statsråder, Helen Bjørnøy og Øystein Djupedal, er det nå samarbeidspartnerne i Senterpartiet som får gjennomgå. Kort fortalt beskyldes Senterpartiet for å innkassere den politiske gevinsten for saker regjeringspartnerne SV og Ap har gått i bresjen for. Kritikken fra Ballo rammer også partileder og statsråd Åslaug Haga.

DET ER mulig at kritikken har noe for seg: I motsetning til SV har Senterpartiet lang erfaring som deltaker i ulike samarbeidsregjeringer. Det har gitt Senterpartiets folk erfaring i å selge politikk, noe som selvsagt er en nødvendig del av politisk virksomhet. De har forstått at det gjelder å fremheve sine seire og holde munn om sine nederlag.

PÅ DEN annen side er det naturligvis ikke klokt å opptre så tyvaktig at samarbeidspartnerne reagerer. Det skaper selvsagt grobunn for misnøye og frustrasjon. Spesielt i en situasjon der partneren fra før gremmer seg over et skuffende valgresultat, slik SV nå gjør.

LIKEVEL virker det urimelig når leder i Telemark SV, ifølge avisen Nationen, mener Sp-leder Åslaug Haga var del i et godt regissert kupp da hun overtok Olje- og energidepartementet etter Odd Roger Enoksen. Lederen i Troms SV er ikke snauere når hun i samme avis anklager Haga for å gjennomføre et PR-stunt når hun i forbindelse med statsrådsskiftet utropte seg til regjeringens klimaminister.

DETTE statsrådsskiftet kom fordi Odd Roger Enoksen helt siden han ble utnevnt, har ønsket å få avløsning som statsråd. Så er det i og for seg riktig at den nye olje- og energiministeren ble omtalt som regjeringens klimaminister. Men klimaspørsmål har nå blitt en så gjennomgripende viktig sak, at regjeringen mener den bør prege energipolitikken i langt større grad enn hittil. Klimapolitikken må innarbeides i alle regjeringens planer, noe Miljøverndepartementet ikke er konstruert for å gjøre. De som beskriver skiftet av olje- og energistatsråd som et kupp for å svekke SV og miljøvernminister Helen Bjørnøy, lanserer derfor en konspirasjonsteori uten særlig fotfeste i faktum.

SELV OM Senterpartiet er akkurat så utkrøpne som deres kritikere i SV hevder, ville det trolig være klokt av Ballo og hans partifeller i SV å diskutere i åpenhet hvordan partiet kan få mer positivt engasjement i SV og blant velgerne for sin regjeringsdeltakelse, i stedet for å klage over alt som ikke lykkes. Både i politikken og idretten er det sjelden at det er sytepavene som vinner publikums tillit og de gjeveste medaljene.