Det var Fanaposten som omtalte dette først.

Foreldrene har også bekreftet dette overfor BA. Klubben legges ned med umiddelbar virkning.

Det skjer etter at bystyret vedtok en reguleringsplan onsdag som legger til rette for å bygge seks boenheter for personer som er rusavhengige og har lettere psykisk utviklingshemming.

Foreldrene er redd boligene vil bidra til å forverre et allerede belastet ungdomsmiljø.

Et samlingspunkt

Den populære klubben ble drevet av frivillige, og holdt åpent én gang i uken. Hver gang var det ni frivillige i sving. Det er anslått at mellom 50 og 100 ungdommer deltok hver gang.

– Klubben er blitt et samlingspunkt. Ungdommer kommer reisende med Bybanen fra andre bydeler for å være her, fortalte driver Odd Arne Larsen til BA onsdag.

Boliger for rusavhengige

Bergen kommune har planlagt seks boenheter for rusavhengige med lettere psykisk utviklingshemming i Steinsvikkroken.

Planene er en del av kommunens arbeid med å bosette rusavhengige som trenger særskilt oppfølging i mindre boenheter, og i bydeler som ikke allerede kommer dårlig ut i levekårsundersøkelser.

Men i likhet med alle andre steder hvor lignende boliger er planlagt, møter de voldsom motstand i lokalmiljøet.

– Vi skjønner at de må bo et sted, og tror ikke boligene eller beboerne der i seg selv vil føre til store problemer. Men vi er redde for hva slags folk de tiltrekker seg. Vi prøver å være konstruktive, og de må gjerne bygge dette på Råstølen, men ikke akkurat nå, når ungdomsmiljøet er som det er, sa Larsen onsdag.

Han ber politikerne enten finne boliger et sted hvor bybanestoppet på Råstølen ikke er nærmeste naturlige kollektivknutepunkt, eller utsette boligene i noen år, til dagens generasjon unge er blitt voksne.