Leteaksjon etter savnet mann trappes opp

– Vi går ut fra at det verste har skjedd, sier redningsleder Thoralf Juva ved HRS.