I Bergen stikkes det i armer så det suser. Enorme haller med kapasitet til flere tusen mennesker får vaksinasjonsplanen til å rulle og gå i byen.

Under 50 prosent på Voss

I aldersgruppen 55 til 64 år har Bergen vaksinert nesten 90 prosent med første dose. I tillegg har nesten 40 prosent i samme gruppe fått begge dosene.

Antall vaksinedoser nevnt i denne saken er basert på tall fra fredag 18. juni.

– Vi kunne klart enda flere, sa stasjonsansvarlig for Bergenshallen, Ingvild Økland, da BA møtte henne der tidligere denne uken.

I flere kommuner rundt Bergen er man kommet adskillig kortere med vaksineringen, spesielt i alderen 55 til 64 og 45 til 54 år .

Mens man i Bergen altså har vaksinert nesten 90 prosent i aldersgruppen 55 til 64 med dose én, er tilsvarende tall for Voss under femti prosent.

Kommunen med sine nærmere 15.000 innbyggere har fokusert på å vaksinere de eldste innbyggerne.

– Vi sitter ikke og ruger på vaksinene. Vi bruker absolutt alle vi får, understreker kommuneoverlege Eystein Hauge.

– Vi har fokusert på å få til høy grad av vaksinedekning for dem som har størst risiko for å bli alvorlig syke av viruset, legger han til.

Ved å følge opp «etternølerne» i de eldste aldersgruppene har Voss nådd 94 prosent dekning i de gruppene.

– Men dette gjør også at vi ikke er først ute med å vaksinere friske 18-åringer. Det er en bevisst prioritering.

Kommuneoverlegen synes ikke det er problematisk at andre kommuner har fått tildelt flere doser enn Voss.

– Smitten vi har hatt her de siste månedene har kommet fra Oslo, Hamar og Bergen. At andre får flere doser enn oss, betyr at vi nyter godt av at andre blir vaksinert og kan komme friske hit.

Vossingene ligger imidlertid ikke veldig langt bak når det gjelder de andre aldersgruppene. Bygden har fullvaksinert 77 prosent av alle i alderen 65 til 74 år, og over godt 90 prosent av alle som er eldre.

Mener vaksinefordeling er årsak

Også Austevoll ligger et stykke bak Bergen i visse aldersgrupper. Kommunen har gitt rett over 60 prosent av 55–64 åringene første dose med vaksine.

I den neste aldersgruppen, 45-54, har kun 21 prosent av innbyggerne fått første dose. I Bergen er tilsvarende prosent over 60.

Rådmann Bjarte Madsen i nabokommunen i sør er klar på at grunnen er vaksinefordelingen til myndighetene.

– Austevoll kommune er en av dem som må gi fra seg vaksinedoser etter FHI sine prioriteringer. I tillegg er det slik at Austevoll er en kommune med lav gjennomsnittsalder. Det innebærer at vi får færre doser i den fasen der det er er eldre som blir vaksinert, sier rådmannen.

I tillegg forteller rådmannen at de var uheldige da AstraZeneca-vaksinen ble stoppet.

– Kommunen sto klare til å vaksinere mye helsepersonell med den vaksinen da stoppordren kom, sier Madsen.

Krevende for Askøy

I Øygarden kommune har også en stor andel av de eldre fått sine doser. I aldersgruppen 55 til 64 år har under seksti prosent fått første stikk, og i gruppen 45-54 har rett over en tredjedel fått første dose.

– Så langt har vi vaksinert alle dem som er i risikogruppe fem, seks og syv. Dette er hovedsakelig grunnen til at vi ligger etter i de andre aldersgruppene. Ut fra sammenligning med andre kommuner ligger vi foran i mange av de andre gruppene, sier kommuneoverlege i Øygarden, Stein Inge Stigen.

Han forteller videre at det at kommunen har fått 35 prosent færre doser enn lovet, har fått betydning for hele vaksinasjonsstrategien.

– Dette slår også ut på vaksinestatistikken sammenlignet med Bergen, som ikke har fått reduksjon i sine vaksineleveranser, sier Stigen.

Askøy kommune har vaksinert over 80 prosent i aldersgruppen 55 til 64 år med første dose. I gruppen fra 54 til 45 har kun 32 prosent fått første dose.

Ifølge ordfører Siv Høgtun på Askøy er det uforutsigbarheten i antall leverte doser og endringer i doseintervall som gjør planleggingen krevende.

– Vi håper og tror at folk i målgruppene for vaksiner i sommer møter opp og tar vaksinen til tross for ferie og andre planer. Vi håper virkelig at vaksinen står høyt på prioriteringslisten til askøyværingene, sier ordføreren.

Strålende fornøyd

Helsebyråd Beate Husa (KrF) er veldig fornøyd med både forarbeidet og selve gjennomføringen av vaksineringen i Bergen.

– Det er svært godt planlagt og vi har gode og effektive vaksinasjonslokaler, sier Husa.

– Hvordan ser du for deg sommeren med tanke på vaksinering?

– Vi skal klare å sette dosene kort tid etter mottak, og vi har klart å rekruttere de fleste vi trenger for å gjennomføre en effektiv vaksinering i sommer, sier helsebyråden.

Hun skryter av alle de som har utsatt ferien sin for å bidra med vaksineringen.

– Det er jeg veldig takknemlig for, sier Beate Husa.