SISTE: – Liv Røssland som er finansbyråd, kommer til å trekke seg som finansbyråd i dag, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen på en pressekonferanse på Rådhuset 1130 mandag formiddag.

– Det er uheldig at Liv trekker seg. Det er fordi hun er en av dem med lengst erfaring i bergenspolitikken, sier Smith-Sivertsen, som understreker at han har full respekt for beslutningen.

Dette sier Røssland selv på pressekonferansen:

– Etter bystyrets vedtak torsdag, var jeg nødt til å gå noen runder.

Hun forteller at eiendomsskatten ble innført under forutsetninger som bystyret ikke har gjort henne som finansbyråd i stand til å innfri på. Kommunen skulle samtidig frigjøre kapital for å kunne redusere eiendomsskatten i fremtiden, forteller Røssland.

Hun mener at bystyrevedtaket torsdag, der salget av Bergen tomteselskap ble stoppet, viser at hun ikke har blitt lyttet til av bystyret. Hun ser derfor det som eneste utvei å trekke seg som finansbyråd.

– Det som skjedde i bystyret viser at ingen av varsellampene som jeg har sendt er lyttet til. Det er mitt ansvar, og jeg trekker meg for å fremvise det alvoret som er i Bergen kommunes økonomiske situasjon.

Rasende

Lørdag avslørte BA at Liv Røssland ville bruke helgen til å vurdere om hun skal trekke seg som finansbyråd.

Denne morgenen har hun brukt til å orientere sin egen partiledelse og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Hun var rasende etter bystyremøtet torsdag, hvor Høyre og Frp fikk med seg sentrumspartiene på å stoppe et salg av Bergen tomteselskap.

I dag tidlig har hun vært i møte med sine partifeller Eiler Macody Lund, Tor Woldseth og Helge Stormoen.

Klokken 0930 var finansbyråd Røssland i et møte med byrådslederen, Martin Smith-Sivertsen. Beskjeden han fikk var at hun ønsker å trekke seg som finansbyråd.

Etter det BA får opplyst blir Frp i byrådet, Helge Stormoen blir sittende som kulturbyråd. Det samme gjelder Eiler Macody Lund, sosialbyråden.

Gir Høyres gruppeleder skylden

Skylden for at Røssland går av handler om saken om tomteselskapet. Byråd Liv Røssland ville ha anledning til å gå i forhandlinger om salg, men Høyre, Frp, Venstre og KrF endret dette til at hun må legge frem en sak om status på selskapet.

Skylden for treneringen, slik Røssland ser det, må gis til Høyres gruppeleder Dag Skansen.

Han argumenterte sterkt imot salg da saken ble drøftet i byrådskonferansen, men byrådet sto på sitt og gikk for salg. Da saken kom til bystyret ble den snudd.

De krever nå at byrådet underveis i prosessen opplyser om omfanget av eiendommer, hvilken type eiendommer det er snakk om og en vurdering av om kommunens interesser er ivaretatt før et salg kan forhandles frem.

Som finansbyråd har Liv Røssland vært uhyre lojal til byrådet. Hun har blant annet måttet innføre eiendomsskatt mot sin egen vilje, bare for å få kjeft av partilederen, selveste Siv Jensen, i retur.

Frontet kommunen i kuttrunder

Hun har også måttet fronte kommunen i tøffe kuttrunder, og blant annet saken om havneeiendommene som aldri tar slutt på grunn av sendrektighet i omegnskommunene.

Røssland har ikke minst tatt hele forfallet på de kommunale skole- og helsebyggene inn i sin finansavdeling, og måttet fronte den saken.

Frp sitter i et byråd i en by som innfører skyhøye bompenger, rushtidsavgift og eiendomsskatt. Nå skal Røssland være lei av å «få ingenting i retur».

Samme kveld som saken om tomteselskapet ble behandlet, ble en sak om de uhyre dystre økonomiske utsiktene i Bergen kommune også lagt frem for bystyret.

I denne saken går det frem at den eneste måten å gjøre Bergen kommunes økonomi bærekraftig på, er salg av eiendom og annet som kommunen eier.

Gjelden skal øke til formidable 22 milliarder kroner like over år 2020, ifølge estimatene.

Et salg av tomteselskapet kunne i så måte monnet litt, det er verdt noen hundre millioner kroner. BA får opplyst at Liv Røssland har lagt en god del prestisje i å få makt til å selge dette selskapet, og at resten av byrådet støttet henne i saken.

Svært tøff sak

Dag Skansen har sagt til BA at han ikke har vært imot byrådets innstilling.

– Tomteselskapet skal selges, men det er greit at byrådet informerer om blant annet omfanget av eiendommer og at bystyret får vite om kommunens interesser er ivaretatt, sa Skansen.

Sara Økland sier at saken er svært tøff. En ting er motbør hos opposisjonen, en annen er hos bystyrepartiene som byrådet selv er en del av, Høyre og Frp.

– Røssland har ved flere anledninger vært uhyre tydelig på at Bergen kommune er avhengig av kapitalfrigjøring for å kunne få en bærekraftig økonomi, sa Økland til BA før helgen.

– Bakgrunnen for vedtaket er at de ikke ønsker å selge, det er en trenering som kommer fra enkeltes motvilje til salg av tomteselskapet.