Gå til sidens hovedinnhold

Ljosland ber skjenkekontoret opplyse om reklameforbudets unntak

Artikkelen er over 2 år gammel

De siste månedene har flere bransjeaktører reagert på sosiale medier-restriksjoner knyttet til alkohol. Nå ber helsebyråden om en presisering fra skjenkekontoret i Bergen.

Under onsdagens bystyremøte stilte Line Berggreen Jacobsen (Ap) helsebyråd Rebekka Ljosland spørsmål rundt skjenkepolitikken i Bergen kommune.

Bakgrunnen var et brev samtlige utsalgssteder av alkohol og tobakk fikk i februar. Brevet inneholdt retningslinjer knyttet til promotering på sosiale medier og var ment som veiledning, men medførte i stedet forvirring hos frustrerte aktører.

Usikkerhet rundt markedsføring av arrangementer på sosiale medier har trigget flest reaksjoner.

– Den usikkerheten har medført en politisk diskusjon. Vi er for et reklameforbud mot alkohol, men synes at man skal kunne promotere for arrangementer. Vi må finne en linje her, sier Jacobsen.

Hun sier at det viktig å få klarhet i at det er lov til å informere om at bedrifter skal holde en ølfestival eller en vinsmaking. Noe skjenkekontorets brev ikke presiserte.

– Medført usikkerhet

Ljosland ber nå skjenkekontoret i Bergen sende et nytt brev der de informerer om unntaket som omhandler arrangementer tilknyttet alkohol som går på nøktern informasjon.

– Dette gjør jeg ettersom det har vært fokus på dette og vi har fått tilbakemelding fra flere aktører om at brevet har medført usikkerhet, sier hun.

Ljosland legger til at skjenkekontorets intensjon var å informere og veilede.

– Alkoholloven med reklameforbudet er viktig, men det finnes unntak og disse bør belyses, sier hun.

Uttalelsen støttes av Høyres Charlotte Spurkeland, som tidligere har stilt byråden spørsmål tilknyttet til alkohol og sosiale medier.

– Det er veldig bra at byrådet nå snur i denne saken og ber skjenkekontoret sende ut en presisering. Næringen trenger gode og forutsigbare retningslinjer. Bergen kan ikke kjøre solo-opplegg med egne regler, skriver hun i en SMS til BA.

Presiserer i nytt brev

Terje Gjertsen leder for skjenkekontoret i Bergen sier at de burde opplyst om unntaket som omhandler arrangementer.

– Det er lov, under visse vilkår, å annonsere for ølfestival eller en vinsmaking på en nøytral måte. I og med at dette punktet har blitt et problem, har vi jobbet med å presisere dette i et nytt brev, sier han.

Det har også vært spørsmål rundt hvorvidt Bergen kommune håndhever regelverket strengere enn andre kommuner. Dette avviser Gjertsen.

– Det gjør vi ikke. Vi ga seks prikker i henhold til reklameforbudet av totalt 215 i 2018. Min konklusjon, som jeg også har opplyst Ljosland om, er at vi ikke er i nærheten av å være for strenge, sier han.

Gjertsen forklarer at brevets intensjon ikke var å gå gjennom alle de 20 unntakene som finnes i alkoholforskriftene. Det kommer skjenkekontoret heller ikke til å gjøre i det nye brevet de sender ut.

– Men, vi ser at vi nok kanskje skulle skrevet akkurat det unntaket som omhandler promotering av arrangementer, sier han.

Gjertsen sikter til forskriften om omsetning av alkoholholdig drikk § 14–3 punkt 16, som lyder:

«På messer, festivaler, omvisninger, kurs og foredrag som omhandler alkoholholdig drikk: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring, bruksområder og forhandlere, herunder produktbilder på nøytral bakgrunn. Det kan også opplyses om hjemmesider med slik produktinformasjon, jf. denne bestemmelsens nr. 13 og 14.

Området hvor opplysninger etter første ledd første punktum gis, må være tydelig avgrenset uten tilgang for personer under 18 år.

Det kan gis nøkterne opplysninger som er nødvendige for å gjøre slike arrangementer og innholdet i arrangementene kjent. Bilder eller illustrasjoner som fremstiller alkoholholdig drikk og opplysninger om firmamerker eller produkter er ikke tillatt. Opplysninger om spesifikke produsenter og grossister er kun tillatt på arrangementets hjemmeside.»

Kilde: Lovdata

Kommentarer til denne saken