Unge tillitsvalgte i LOs sommerpatrulje har de siste to ukene gått rundt på ulike arbeidsplasser og sjekket hvordan over 600 unge vikarer i Vestland fylke har det på jobb.

– Vi informerer dem om hvilke rettigheter de har, og hvilke krav de kan stille som arbeidstaker, sier ansvarlig ungdomssekretær i LO Vestland, Miriam Sorø.

Hun forteller at et typisk brudd på regelverket som går igjen hvert år, er at ungdom mangler informasjon om verneombudsordningen på arbeidsplassen.

– Bekymringsverdig

I år har LOs sommerpatrulje lagt merke til at så mange som én av ti unge ikke får vaktlistene sine i tide.

– Det er bekymringsverdig, sier Sorø.

Det er høyere tall enn før pandemien. Sorø forteller at tilbakemeldingene de får fra ungdom, viser at arbeidsgiver skylder på korona når de ikke klarer å stille med vaktlistene i tide.

LO mener at situasjonen i år er mer forutsigbar enn i fjor sommer, og at både sommervikarer og unge deltidsansatte burde få vaktlistene sine når de skal.

– Arbeidsgiver burde passe på at pandemien ikke blir en hvilepute for å ha et løsere forhold til reglene i lov- og avtaleverket, sier Sorø.

God opplæring

Eunike Kvamme er sommervikar ved renholdsavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Hun har følt seg godt ivaretatt.

24-åringen fikk god opplæring, med blant annet foredrag fra en ergoterapeut om hvordan de skulle ha arbeidsstillingen sin.

– Det var veldig nyttig for meg som ikke kunne noe om det. Vi lærte også om verneombud, og hadde i tillegg tre dager med praktisk opplæring.

En slik type opplæring har hun ikke vært borti på sine tidligere jobber.

I den første sommerjobben Kvamme hadde som 19-åring, lærte hun mye om hvordan det ikke skulle være.

– Ting var ikke på stell, verken lønn eller arbeidstider. Jeg var nok for ung og følte meg litt for usikker til å ta det opp med lederne.

Hun holdt ut den sommeren, og så kom hun ikke tilbake dit. I dag har hun mer erfaring.

– Nå ville jeg nok tatt det opp med lederne, sier Kvamme.

Hun oppfordrer andre sommervikarer som er i lignende situasjon som hun var i, til å prøve å sette seg inn i hvilke rettigheter man har.

– Det er bedre å spørre, så vet man hva man har rett på, og kan stille krav til arbeidsgiver.

Patruljerer i Bergen

Fauzia Hussain Wiik fra LO Vestland har snakket med unge sommervikarer både på arbeidsplassene og over telefon den siste tiden.

– Foreløpig har det gått veldig bra med dem vi har snakket med. Det er kjekt at det tilrettelegges for at vi kan komme på arbeidsplassene og snakke med de ansatte, sier hun.

Sommerpatruljen informerer dem om hvilke rettigheter de har, og hva de bør vite.

Sorø fra LO forteller at dersom man havner i en lignende situasjon som Eunika gjorde i sin første sommerjobb, kan man kontakte sommerpatruljen.

– Vi har en telefon som er åpen hele sommeren.

Hun skjønner at det kan være vanskelig å spørre arbeidsgiver dersom man er usikker.

– Veldig mange har sitt første møte med arbeidslivet om sommeren. De fleste vet lite om hvilke rettigheter de har, forteller hun.

LO sier at de sjelden opplever at det er arbeidsgiver som er ute etter å utnytte unge arbeidstakere, men at arbeidsgiver kan mangle informasjon om hvordan loven er.

– Det er en kombinasjon av arbeidsgiver, som ikke er helt sikker på lovverket, og ungdom som stiller for få eller ingen spørsmål.

Sorø kan fortelle at det er en klar trend at forholdene er mer ryddige på arbeidsplasser med tariffavtale og tillitsvalgte.

– I all hovedsak er vårt inntrykk at ungdom har det bra på jobb, men jeg vil anbefale alle å melde seg inn i en fagforening når man er på jobb.

Hun forklarer at man da er trygg om man skulle få problemer, eller ha spørsmål om rettigheter i arbeidslivet.