Du kan få over 20.000 mer i lønn

De er totalt uenige når det gjelder prosentene, men begge sier det må bli reallønnsvekst i årets tariffoppgjør.